Tegevusvaldkonnad

VAIDLUSED

Läbi pikaajalise töökogemuse omame hinnalisi kogemusi eelkõige keerukamate majandusalaste vaidluste lahendamisel. Loe edasi

RIIGIHANKED

NOVE-s tegutsevad parimate kogemustega riigihankeõiguse spetsialistid. Loe edasi

ÜHINEMISED JA OMANDAMISED (M&A), ÄRIÜHINGUÕIGUS

NOVE advokaatidel on hulgaliselt kogemusi õiguslikult keeruliste ja rahvusvaheliste projektide juhtimisel ja tehingute nõustamisel. Loe edasi

ÜLDINE LEPINGUÕIGUS

Meie tugevuseks on mitmepalgelise keeruliste projektide teostamisel omandatud kogemuse kaudu kujunenud võime luua õiguslikke struktuure sellistes olukordades, kus neid varem loodud ei ole. Loe edasi

RIIGISUHTED, POLIITIKA KUJUNDAMINE, UURINGUD

Meie haldusõiguse ja haldusmenetluse spetsialistid on nõustanud paljusid riigiasutusi erinevate projektide elluviimisel ning mitmetes kaalukates vaidlustes. Loe edasi

TÄITE-, SANEERIMIS- JA PANKROTIMENETLUS

NOVE advokaatidel on laialdased kogemused ja pädevus klientide nõustamisel erinevates pankroti-, täite- ja saneerimismenetlustes, samuti ettevõtete restruktureerimist puudutavates küsimustes. Loe edasi

EHITUS JA KINNISVARA

NOVE advokaadid omavad väga head kompetentsi ja praktilist kogemust kinnisvara puudutavate tehingute ettevalmistamisel, läbirääkimisel ja nõustamisel ning samuti kinnisvaraga seotud vaidluste lahendamisel. Loe edasi

KINDLUSTUSÕIGUS

NOVE kindlustusõiguse töörühm on tugevamaid Eestis, omades enam kui 20-aastast kogemust sadade kindlustusvaidluste edukal lahendamisel. Loe edasi

ANDMEKAITSE

NOVE andmekaitsetöörühm pakub klientidele andmekaitsealast terviklahendust alates auditist ja lõpetades regulaarse andmekaitsespetsialisti teenusega. Loe edasi

KONKURENTSIÕIGUS

NOVE konkurentsiõiguse spetsialist Mari Matjus on tegelenud konkurentsiõigusega 10 aastat ning nõustanud nii avaliku kui erasektori kliente kõigis konkurentsiõiguse valdkondades. Loe edasi

MEDITSIINIÕIGUS

NOVE meditsiiniõiguse tiim on nõustanud erinevas suuruses nii statsionaarsete kui ka ambulatoorsete tervishoiuteenuste osutajaid, rahvusvahelisi ravimikontserne, meditsiiniseadmete müüjaid, kliiniliste uuringute korraldajaid ning meditsiinisektori katusorganisatsioone. Loe edasi