Ehitus ja kinnisvara

NOVE advokaadid omavad väga head kompetentsi ja praktilist kogemust kinnisvara puudutavate tehingute ettevalmistamisel, läbirääkimisel ja nõustamisel, samuti kinnisvaraga seotud vaidluste lahendamisel ning tehingute täitmise käigus tõusetuvate ehitus- ja planeerimisõiguse alaste küsimuste lahendamisel. Muu hulgas on meie advokaadid osalenud Eesti suurimate ehitusprojektide teostamiseks vajalike projekteerimis-, järelevalve- ja ehituslepingute koostamises.

Ehitus- ja kinnisvara töörühma juhib Kristjan Tamm, kellel on nii õigus- kui ka inseneriteaduslik haridus, mis võimaldab süveneda ka kõige keerulisematesse ehituse ja projekteerimisega seotud küsimustesse nii lepingute koostamisel kui ka vaidluste lahendamisel. NOVE kinnisvara ja ehituse töörühma liikmed osalevad aktiivselt ka valdkonnaga seotud õigusloomes ja riigi poolt tellitavate analüüside koostamises ning õpetavad ehitus- ja planeerimisõigust Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. 

Ehituse ja kinnisvaraga seoses aitame klientidel:

 • koostada kinnisvara omandamiseks/võõrandamiseks vajalikke lepinguid, viia läbi õigusauditeid (LDD), pidada tehingu raames läbirääkimisi (sh suurte ärikinnisvaraobjektide puhul)
 • koostada kinnisvara kasutusele andmiseks/võtmiseks vajalikke lepinguid (üür, rent, hoonestusõigus, kasutusvaldus jne) ning pidada tehingu raames läbirääkimisi (sh kaubanduspinnad, restoranid, metsamaa, kaevandused jne)
 • koostada ehitus- ja projekteerimislepinguid ja pidada nendega seotud läbirääkimisi (sh FIDIC lepingud)
 • seista oma huvide ja õiguste eest üld-, eri- ja detailplaneeringute menetlustes 
 • seista oma huvide ja õiguste eest ehitamisega seotud loamenetlustes, sh ehitus- ja kasutusloamenetlustes ning projekteerimistingimuste taotlemisel
 • seista oma huvide ja õiguste eest ehituse ja kinnisvaraga seotud tsiviilvaidlustes, sh ka arbitraažikohtumenetlustes ehitise ja ehitusprojekti puudustega seotud vaidlustes
 • esindada oma huve ja õigusi ehituse ja kinnisvaraga seotud haldusvaidlustes, sh riigihangete, ehituslubade ja detailplaneeringutega seotud vaidlustes

Kinnisvara ja ehituse meeskond:

Kristjan Tamm (valdkonna juht)
Veiko Vaske
Indrek Niklus
Heili Püümann
Marika Mugur
Kristiina Koll
Madis Abel
Sten Tikerpe
Andra Olm

Märkimisväärsemad nõustatud projektidest on järgmised:

 • NOVE nõustas ühte Eesti taastuvenergiaturu liidrit Sunlyt 45 MW võimsusega päikesepargi rajamisel
 • Porto Franco ehituslepingu ja projekteerimislepingu koostamine ja läbirääkimistel esindamine
 • Balticconnectori gaasitrassi ehituslepingu sõlmimist ja ehitamist puudutav lepingunõustamine
 • Hotell Pärnu omandamise tehingu struktuuri väljatöötamine ja omandamise tehingu õiguslik nõustamine 
 • Põlva Maksimarketi ehituslepingu koostamine
 • Elering AS-i nõustamine sünkroonkompensaatorite ehituslepingu sõlmimisel
 • Vaba Lava SA Narva teatrimaja ehituslepingu ja riigihankedokumentatsiooni ettevalmistamisega seotud nõustamine
 • Haljala kooli projekteerimise lepingu ja riigihankedokumentatsiooni ettevalmistamine
 • Merko Ehitus Eesti AS-i edukas esindamine ehituslepingu rikkumisega seotud arbitraažikohtumenetluses
 • Merko Ehitus Eesti AS-i edukas esindamine kohtumenetluses Fausto Capital AS vastu võlanõudes
 • Sunly AS tütarettevõttele Eesti suurima 45MW päikeseelektrijaama ehituslepingute koostamine ja läbirääkimistel esindamine
 • Eesti Vabariigi ja Kultuurikatla vahelise üürilepingu koostamine ja sellega seotud nõustamine
 • Tallinna Sadam AS-i esindamine ehitusprojekti puudustega seotud kohtuvaidluses
 • Tallinna Sadam AS-le uute ehitamise ja projekteerimisega seotud tüüplepingute koostamine
 • DanPower Eesti AS-i esindamine ehitamisega seotud riigihankevaidluses