Ehitus ja kinnisvara

NOVE advokaadid omavad väga head kompetentsi ja praktilist kogemust kinnisvara puudutavate tehingute ettevalmistamisel, läbirääkimisel ja nõustamisel, samuti kinnisvaraga seotud vaidluste lahendamisel ning tehingute täitmise käigus tõusetuvate ehitus- ja planeerimisõiguse alaste küsimuste lahendamisel. Muu hulgas on meie advokaadid osalenud Eesti suurimate ehitusprojektide teostamiseks vajalike projekteerimis-, järelevalve- ja ehituslepingute koostamises. Ehitus- ja kinnisvara töörühma juhib Kristjan Tamm, kellel on nii õigus- kui ka inseneriteaduslik haridus, mis võimaldab süveneda ka kõige keerulisematesse ehituse ja projekteerimisega seotud küsimustesse nii lepingute koostamisel kui ka vaidluste lahendamisel. NOVE kinnisvara ja ehituse töörühma liikmed osalevad aktiivselt ka valdkonnaga seotud õigusloomes ja riigi poolt tellitavate analüüside koostamises ning õpetavad ehitus- ja planeerimisõigust Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. 

Ehituse ja kinnisvaraga seoses aitame klientidel:

 • koostada kinnisvara omandamiseks/võõrandamiseks vajalikke lepinguid, viia läbi õigusauditeid (LDD), pidada tehingu raames läbirääkimisi (sh suurte ärikinnisvaraobjektide puhul)
 • koostada kinnisvara kasutusele andmiseks/võtmiseks vajalikke lepinguid (üür, rent, hoonestusõigus, kasutusvaldus jne) ning pidada tehingu raames läbirääkimisi (sh kaubanduspinnad, restoranid, metsamaa, kaevandused jne)
 • koostada ehitus- ja projekteerimislepinguid ja pidada nendega seotud läbirääkimisi (sh FIDIC lepingud)
 • seista oma huvide ja õiguste eest üld-, eri- ja detailplaneeringute menetlustes 
 • seista oma huvide ja õiguste eest ehitamisega seotud loamenetlustes, sh ehitus- ja kasutusloamenetlustes ning projekteerimistingimuste taotlemisel
 • seista oma huvide ja õiguste eest ehituse ja kinnisvaraga seotud tsiviilvaidlustes, sh ka arbitraažikohtumenetlustes ehitise ja ehitusprojekti puudustega seotud vaidlustes
 • esindada oma huve ja õigusi ehituse ja kinnisvaraga seotud haldusvaidlustes, sh riigihangete, ehituslubade ja detailplaneeringutega seotud vaidlustes

Märkimisväärsemad nõustatud projektidest on järgmised:

 • Uute tüüplepingute (projekteerimislepingud, ehituslepingud, ostulepingud) ettevalmistamine Palmatin OÜ-le
 • Uute tüüplepingute (projekteerimine, omanikujärelevalve, nõustamine) ettevalmistamine Infragate OÜ-le
 • BORG OÜ nõustamine praeguse tootmishoone lähedal asuva maatüki osaluse omandamisel müügisalongi rajamiseks
 • Võru Katlamaja soojavarustussüsteemi automaatika uuendamiseks ehituslepingu koostamine ja selle läbirääkimine
 • Porto Franco ehituslepingu ja projekteerimislepingu koostamine ja läbirääkimistel esindamine
 • Balticconnectori gaasitrassi ehituslepingu sõlmimist ja ehitamist puudutav lepingunõustamine
 • Põlva Maksimarketi ehituslepingu koostamine
 • Haljala kooli projekteerimise lepingu ja riigihankedokumentatsiooni ettevalmistamine
 • Vaba Lava SA Narva teatrimaja ehituslepingu ja riigihankedokumentatsiooni ettevalmistamisega seotud nõustamine
 • Hotell Pärnu omandamise tehingu struktuuri väljatöötamine ja omandamise tehingu õiguslik nõustamine 
 • Eesti Vabariigi ja Kultuurikatla vahelise üürilepingu koostamine ja sellega seotud nõustamine
 • Tallinna Sadam AS-i esindamine ehitusprojekti puudustega seotud kohtuvaidluses
 • Merko Ehitus Eesti AS-i esindamine ehituslepingu rikkumisega seotud arbitraažikohtumenetluses
 • DanPower Eesti AS-i esindamine ehitamisega seotud riigihankevaidluses
 • Elering AS-i nõustamine sünkroonkompensaatorite ehituslepingu sõlmimisel

Kinnisvara ja ehituse töörühma liikmed: