Üldine lepinguõigus

NOVE advokaadid on mitmete aastate jooksul osalenud üldise äri- ja lepinguõiguse ning majandushaldusõiguse valdkonna seadusloomes ning seejuures paralleelselt tegelenud ka praktikas lepingute koostamisega ning ettevõtete nõustamisega. Lisaks õpetavad mitu NOVE advokaati ja nõunikku Tartu ülikoolis lepinguõigust. Sellest tulenevalt on NOVEs ühendatud tugev akadeemiline teadmine üldisest võlaõigusest ja lepinguõigusest ja aastatepikkune praktiline kogemus lepingute koostamises ning lepingute täitmisel tekkinud vaidluste lahendamises. Meie tugevuseks on mitmepalgeliste ja keeruliste projektide teostamisel omandatud kogemuse kaudu kujunenud võime luua õiguslikke struktuure sellistes olukordades, kus neid varem loodud ei ole. Teisalt saame aru ka sellest, et iga leping ei pea olema õiguslik meistriteos, vaid lepingu koostamiseks kasutatud juriidiline ressurss peab olema kooskõlas lepingu väärtuse ja võimalike riskidega. 

Üldise lepinguõiguse valdkonnas aitame klientidel koostada kõiki majandustegevuses vajalikke lepinguid:

 • müügi- ja teenuselepingud
 • kasutuslepingud, sh üüri- ja rendilepingud
 • veo- ja transpordilepingud
 • agendi-, maakler-, distributsiooni- ja muud vahendusega seotud lepingud
 • konsortsiumilepingud, seltsingulepingud
 • frantsiisilepingud
 • töövõtu- ja alltöövõtulepingud
 • käsunduslepingud
 • intellektuaalse vara loomise ja kasutamise lepingud, näiteks tarkvara arendamise ja litsentsimise lepingud ja muud IT- ja tehnoloogiavaldkonna lepingud
 • tarbijalepingud ja tüüptingimused
 • rahvusvahelised kaubanduslepingud

Lisaks aitame kliente järgmiste teemadega:

 • tootespetsiifilise teabe andmise kohustuse järgimine
 • kaubanduse regulatsioonide ja tarbijakaitsereeglite järgimine
 • tootja vastutusega seotud küsimuste lahendamine
 • tegevuslubade taotlemine jms

Lepinguõiguse meeskond:

Laura Raadik (valdkonna juht ja kontaktisik)
Arsi Pavelts
Indrek Niklus
Veiko Vaske
Mari Past
Marika Mugur
Kristiina Koll
Madis Abel
Liis Kikas

Valik tehtud töid:

 • Baltic Agro nõustamine seoses veoteenuse õigusliku regulatsiooniga. Veo- ja laolepingute koostamine
 • Danpower Eesti AS-ile soojuse müügi ja liitumislepingute koostamine
 • ühisrahastusvaldkonnas tegutseva ettevõtte Funderbeam nõustamine uute äristruktuuride loomisel ja selleks vajalike lepingute koostamisel
 • Tallinna Tehnikaülikooli nõustamine aastatel 2017–2019 aset leidva “The Once-only Principle Project (TOOP)”, H2020 projekti ettevalmistamisel ja sellega seotud jooksev nõustamine (töö hõlmas keeruka rahvusvahelise projekti konsortsiumilepingu ja muude vajalike lepingute koostamist)
 • küberjulgeoleku valdkonna ettevõtte Cybexer nõustamine seoses nende äritegevuses vajalike lepingute koostamisega, sh hangetel osalemiseks vajaliku konsortsiumi loomisel