Triin Tiru

Triin Tiru

vandeadvokaat, ühinguõiguse ja tehingute valdkonna juht
+372 610 8035
+372 505 4465
triin.tiru@nove.ee

Õigusvaldkonnad
Ühinemised ja omandamised (M&A), äriühinguõigus
Üldine lepinguõigus
Ehitus ja kinnisvara

 

Vandeadvokaat Triin Tiru on tehingute valdkonna juht. Triin nõustab kliente peamiselt kinnisvaraga ning äriühingute ühinemiste ja omandamistega seotud tehingutes. Triin oskab klientidele nõu anda igapäevastes kinnisvaraõigusega seotud küsimustes ja äriõiguslikes küsimustes ning koostada nendes valdkondades igapäevases äritegevuses vajalikke lepinguid.

Enne NOVE-ga liitumist töötas Triin advokaadibüroos Ellex Raidla, kus ta kuulus kinnisvara, lepingute ning tehingute (M&A) töögruppidesse. Triin on osalenud suurte kinnisvaratehingute nõustamises nii ostja kui ka müüja poolelt ning andnud õiguslikku nõu nt kaubanduskeskuste ostmisel-müümisel, kaubanduskeskuse ehitamise finantseerimisel, logistikapargi ostmisel ja büroohoonete müümisel. Lisaks on Triinul laialdaselt kogemusi ka ärikinnisvara puudutavate üürilepingutega (büroohoone äriruumi üürilepingud, kaubanduskeskuses asuvate äripindade üürilepingud, aga ka eluruumi üürilepingud). Advokaadibüroos Ellex Raidla oli Triin kaasatud paljude õiguslike auditite läbiviimisesse, kus ta keskendus peamiselt kinnisvara (sh ehitus- ning planeerimisõiguse) ja keskkonnaga seotud õiguslikele küsimustele ning vastava äriühingu tegevusvaldkonnaga seotud regulatiivküsimustele.

Alates 2016. aastast on Triin juhendanud Tartu ülikoolis lepinguõiguse seminare ning osalenud ka kursuse õpetamises, mis käsitleb äriühingute ühinemisi ja omandamisi. Lisaks kuulub Triin abi-eksperdina ühinguõiguse revisjoni töörühma, et töötada välja uus äriseadustiku eelnõu ja seletuskiri.

Ülikooliõpingute kõrvalt praktiseeris Triin Tallinna Ringkonnakohtus, Politsei- ja Piirivalveametis, advokaadibüroos Ellex Raidla, advokaadibüroos Lillo ja Lõhmus, advokaadibüroos SORAINEN ning Swedbank AS-is. Ka osales Triin ülikooliõpingute ajal aktiivselt Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu tegevuses ning võttis osa Willem C. Visi nimelisest rahvusvahelisest kaubandusõiguse ning arbitraažimenetluse harjutuskohtuvõistlusest.

Töökogemus

2021–... Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat
2018–2021 Advokaadibüroo NOVE, advokaat
2015–2018 Advokaadibüroo Ellex Raidla, jurist, advokaat
2016–… Tartu ülikooli õigusteaduskond, seminarijuhendaja lepinguõiguses
2014–2016 Tartu ülikooli õigusteaduskond, õppeassistent

Haridus

2014–2016 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, magistrikraad
2013 Universität Salzburg, suveülikool Euroopa eraõiguses
2012–2013 Université Lille II Droit et Santé, Prantsusmaa, Erasmuse üliõpilasvahetus
2010–2014 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureusekraad

Keeled

eesti, inglise

Liikmesus

Eesti Advokatuur