Riigisuhted, poliitika kujundamine, uuringud

Mitmed NOVE advokaadid on töötanud aastaid avalikus sektoris ja omavad seetõttu ainulaadseid teadmisi ning kogemust riigivalitsemise ja poliitika kujundamise valdkonnas. Need kogemused on meie klientide käsutuses ning nende abil oleme aidanud mitmeid ettevõtteid riigiga suhtlemisel ning regulatsioonidest tulenevate probleemide lahendamisel. Nõustame aktiivselt ka erinevaid riigiasutusi, aidates neil lahendada poliitika kujundamise ning õigusloomega seotud ülesandeid. Meie haldusõiguse ja haldusmenetluse spetsialistid on nõustanud mitmeid riigiasutusi erinevate projektide elluviimisel ning mitmetes kaalukates vaidlustes. NOVE-l büroona on tõenäoliselt suurim nii siseriiklikus kui ka Euroopa Liidu õigusloomes osalemise kogemus.

NOVE advokaadid on osalenud järgmiste seaduste koostamises:

 • võlaõigusseadus ja mitmed selle muudatused
 • asjaõigusseadus ja mitmed selle muudatused
 • äriseadustik ja mitmed selle muudatused
 • rahvusvahelise eraõiguse seadus
 • Eesti väärtpaberite keskregistri seadus
 • kinnistusraamatuseadus
 • pärimisseadus
 • tsiviilkohtumenetluse seadustik
 • täitemenetluse seadustik
 • pankrotiseadus
 • saneerimisseadus
 • töölepingu seadus
 • lepitusseadus
 • perekonnaseadus
 • avaliku teenistuse seadus
 • erakonnaseadus
 • Eesti Rahvusringhäälingu seadus
 • isikuandmete kaitse seadus
 • riigihangete seadus
 • keskkonnaseadustik
 • majandustegevuse seadustiku üldosa seadus
 • ehitusseadustik ja planeerimisseadus
 • kindlustustegevuse seadus

Riigisuhete, poliitika kujundamise ja uuringute valdkonnas aitame klientidel:

 • esindada oma huve erinevates Eesti ja EL asutustes ja poliitilistes institutsioonides (ministeeriumites, Riigikogus) menetletavate õigusaktide eelnõudega seoses
 • koostada õigusaktide eelnõusid ja seletuskirju
 • koostada õiguspoliitika kujundamiseks või asutuste juhtimise korraldamiseks vajalikke õiguslikke analüüse, sh kaasates selleks vajalikud finants-, majandus-  ja juhtimiseksperdid

Riigisuhete, poliitika kujundamise ja uuringute meeskond:

Veiko Vaske (valdkonna juht)
Indrek Niklus
Veikko Puolakainen
Heili Püümann
Sten Tikerpe
Kristiina Koll
Mart Parind
Andra Olm

Valik tehtud töid: