Heili Püümann

vandeadvokaat
+372 610 8030
+372 5342 0362
heili.puumann@nove.ee

Tegevusvaldkonnad
Vaidlused
Ehitus ja kinnisvara
Riigisuhted, poliitika kujundamine, uuringud
Täite-, saneerimis- ja pankrotimenetlus
Ühinemised ja omandamised (M&A), äriühinguõigus
Projekteerimine ja arhitektuur

 

Vandeadvokaat Heili Püümann nõustab kliente peamiselt ehitusõiguse valdkonnas. Heili on spetsialiseerunud nii avalik-õiguslikule kui ka eraõiguslikule ehitusõigusele.

Heili on avalik-õiguslikku ehitusõigust ja seonduvaid teadmisi omandanud Konstanz’i Ülikoolis Saksamaal, Eesti Maaülikoolis ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorantuuris. Põhjalikud ja laialdased teadmised võimaldavad Heilil abistada kliente nii erinevates haldusmenetlustes kui ka kohtumenetlustes, millel on puutumus avalik-õigusliku ehitusõigusega.

Eraõiguslikus ehitusõiguses omab Heili pikaajalist kogemust erinevate ehitusega seotud lepingute pinnalt tõusetunud vaidluste lahendamisel.

Lisaks ehitusõigusele tegeleb Heili ka ühinguõiguslike vaidlustega. Heili osales abi-eksperdina Justiitsministeeriumi läbiviidud ühinguõiguse revisjoni analüüs-kontseptsiooni koostamises tänu millele omab ta põhjalikke teadmisi ühinguõigusest.

Täiendavalt omab Heili erilist kogemust ja teadmist vaidlustes, mille esemeks on hobused.

Heili jätkab õpinguid Tartu Ülikooli doktorantuuris ja kirjutab doktoritööd avalik-õigusliku ehitusõiguse valdkonnas detailplaneeringutega seonduval teemal.

Heili on tegutsenud Tartu Ülikoolis nooremteaduri ja õppejõuna ning andnud seminare nii ehitusõiguse- kui ka eraõiguslike kaasuste lahendamise õppeainetes.

Töökogemus

2019–... Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat
2016–2019 Advokaadibüroo NOVE, advokaat
2013–2016 Advokaadibüroo SORAINEN, juristi abi, jurist, advokaat

Haridus

... Tartu Ülikooli õigusteaduskond, doktorantuur
2022–2023 Eesti Maaülikool, vahetusüliõpilane (õppeaine Elukeskkonna detailplaneerimine)
2015 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, magistrikraad
2014 Konstanz’i Ülikool, vahetusüliõpilane
2013 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureusekraad

Liikmesus

Eesti Advokatuur

Teaduslikud publikatsioonid

Keeled

eesti, inglise, saksa