Justiitsministeerium tunnustas tänukirjaga NOVE õiguseksperte ühinguõiguse ja maksejõuetusõiguse revisjoni panustamise eest

Eesti Õigusteadlaste Päevadel 2022 tunnustas Justiitsminister tänukirjaga NOVE advokaate ja õiguseksperte panustamise eest ühinguõiguse ja maksejõuetusõiguse revisjoni, mille eesmärgiks oli seadusandluse põhjalik analüüs ja korrastamine.

Arsi Pavelts, Heili Püümann, Indrek Niklus, Laura Raadik ja Katrin Kalda pälvisid tänukirja ühinguõiguse revisjoni töörühmas panustamise eest.  Ühinguõiguse revisjoni eesmärgiks oli ühinguõiguse (eeskätt äriseadustiku) korrastamine ja kaasajastamine, et õiguskord muutuks selgemaks ja õiguse rakendajale lihtsamaks. Revisjoni raames viidi läbi kogu ühinguõiguse süsteemne analüüs, tehti ettepanekud seadusandluse täiendamiseks ja ajakohastamiseks. Töö tulemusena valmis pea 1000-leheküljeline analüüs-kontseptsioon, mis põhines lisaks Eesti õigusele ka tervel hulgal võrdlusriikide seadusandlusel ja õiguskirjandusel ning milles esitati ca 50 leheküljel põhjapanevaid ettepanekuid Eesti ühinguõiguse edasiarendamiseks.

Veiko Vaske ja Indrek Niklus pälvisid tänukirja maksejõuetusõiguse revisjoni töörühmas panustamise eest. Maksejõuetusõiguse revisjoni eesmärgiks võeti põhjalikult analüüsida maksejõuetusõiguse vastavust nii juriidiliste kui ka füüsiliste isikute vajadustele, kaardistada ära antud valdkonna probleemkohad ning vajaduspõhiselt töötada välja ettepanekud nende probleemide lahendamiseks ning maksejõuetusmenetluste läbiviimise lihtsustamiseks.