Mart Parind koolitas Riigikohtus Eesti kohtunikke riigihangete alal

NOVE nõunik ja riigihankeõiguse ekspert, varasem riigihangete vaidlustuskomisjoni liige Mart Parind viis Eesti kohtunikele 3. novembril 2022 Tartus Riigikohtus läbi riigihankeõiguse koolituse, mis oli jätk 2019 aastal Tallinnas toimunud analoogsele kohtunike koolitusele.

Koolitusel osales ligikaudu 80 inimest. Esindatud olid kõik kolm kohtuastet kuni Riigikohtuni välja ning kuulajaskonna moodustasid nii haldus- kui tsiviilkohtunikud, kohtujuristid ja nõunikud, aga ka väliskuulajad prokuratuurist, Justiitsministeeriumist, Riigikontrollist ja Õiguskantsleri Kantseleist. Koolitusel rääkis Mart kohtunikele aktuaalsetest ja probleemsetest küsimustest seoses pakkumuse hinnastamisega (alapakkumus ja ristsubsideerimine), riigihangete seaduse olulisematest muudatustest, ärisaladuse kaitsest ning eurorahade toel sooritatavatest hangetest.

Mart Parind on Eesti riigihangete seaduse kommenteeritud väljaande üks koostaja ja juhtivautor, samuti on ta Tallinna Ülikoolis riigihankeõiguse lektor.