Mart Parind

nõunik, advokaat
Euroopa õiguse, intellektuaalomandi ja spordiõiguse valdkondade juht

+372 610 8018
+372 5620 3289
mart.parind@nove.ee

Tegevusvaldkonnad
Euroopa õigus
Riigihanked
Vaidlused
Riigisuhted, poliitika kujundamine, uuringud
Intellektuaalne omand
Spordiõigus

 

Advokaat Mart Parind nõustab ja esindab kliente peamiselt riigihankeasjades ning erisugustes avalikõiguslikes vaidlustes, iseäranis põhiseaduslikke ja Euroopa küsimusi hõlmavates kaasustes. Lisaks tegeleb Mart spordivaldkonna klientide abistamisega erinevais õigusasjus.

Mart on Eesti juhtivaid riigihankeõiguse eksperte. NOVE-ga liitumisele eelneva viie aasta jooksul töötas ta riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) liikmena, lahendades esimese astme õigusemõistjana kokku sadu riigihankevaidlusi. Olles enne VAKO liikme ametit tegelenud riigihangetega süvitsi ka juristi ja advokaadina ning õpetades Tallinna Ülikoolis riigihankeõigust, on Mardil selles valdkonnas Eestis unikaalne teadmiste- ja kogemustepakett. Mardi kaasjuhtimisel on ilmunud Eesti riigihankeõiguse valdkonna tuumikteos: riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne (Juura 2019).

Mart omab sügavaid eriteadmisi Euroopa Liitu puudutavates õigusküsimustes ning juhib NOVE Euroopa õiguse valdkonda. Euroopa Liidu õiguse kohta on tema sulest ilmunud põhjalik koguteos „Euroopa Liidu õigus. Eesti vaade“ (UKU 2022), esimene selletaoline eestikeelne kirjatöö.

Kombineerides oma juriidilise kutsumuse enda teise kire – spordiga – tegeleb Mart kõrgendatud huviga sportlaste ja spordiorganisatsioonide tegevust puudutavate õigusküsimustega ning arendab NOVE spordiõiguse valdkonda. Mardil on ka oma podcast, sporditeemaliste vestlustundide sari Tippvorm.

Mardi varasemad töö- ja õpingukogemused loovad talle head eeldused olla klientidele kasulik ka intellektuaalse omandi asjus. Mart on juristi ja advokaadina nõustanud mitmeid kodu- ja välismaiseid kliente kaubamärgi õiguskaitse küsimustes ning aidanud seada edukaid strateegiad kaubamärgivaidlustes. Ka on Mart kaasa löönud arvukate autorilepingute koostamises. Mart juhib NOVE intellektuaalomandi praksist.

Mart on hinnatud ja sage esineja erinevatel koolitustel, seminaridel ja konverentsidel, jagades oma teadmisi, kogemusi ning mõtteid laial valikul erinevatel õiguslikel teemadel.

Töökogemus

2023–... Advokaadibüroo NOVE, advokaat
2022 Advokaadibüroo NOVE, nõunik
2022–... Tallinna Ülikool, riigihankeõiguse lektor
2017–2022 Euroopa Komisjoni juures tegutsev riigihankevaidlusi lahendavate esimese astme asutuste võrgustik, Eesti Vabariigi ametlik esindaja
2017–2022 Riigihangete vaidlustuskomisjon, komisjoni liige
2016–2017 Advokaadibüroo Jesse & Kalaus, jurist, advokaat
2014–2016 Advokaadibüroo COBALT, jurist

Haridus

2014–2016 Tallinna Ülikool, õigusteadus, MA (cum laude)
2011–2014 Tallinna Ülikool, õigusteadus, BA (cum laude)

Liikmesus

Eesti Advokatuur

Teaduslikud publikatsioonid

Muud avalikud sõnavõtud

Keeled

eesti, inglise, saksa