Mart Parind

nõunik
Euroopa õiguse, intellektuaalomandi ja spordiõiguse valdkondade juht

+372 610 8018
+372 5620 3289
mart.parind@nove.ee

Tegevusvaldkonnad
Euroopa õigus
Riigihanked
Vaidlused
Riigisuhted, poliitika kujundamine, uuringud
Intellektuaalne omand
Spordiõigus

 

Nõunik Mart Parind nõustab NOVE advokaate riigihangetega seotud õigusküsimustes ja vaidlustes ning juhib NOVE Euroopa õiguse, intellektuaalse omandi ja spordiõiguse valdkondi.

Mart on Eesti juhtivaid riigihankeõiguse eksperte. NOVE-ga liitumisele eelneva viie aasta jooksul töötas Mart riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) liikmena, lahendades esimese astme õigusemõistjana kokku sadu riigihankevaidlusi. Olles enne vaidlustuskomisjoni liikme ametit tegelenud riigihangetega süvitsi juristi ja advokaadina ning õpetades Tallinna Ülikoolis riigihankeõigust, on Mardil selles valdkonnas Eestis unikaalne teadmiste- ja kogemustepakett. Mardi kaasjuhtimisel on ilmunud Eesti riigihankeõiguse valdkonna tuumikteos: riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne (Juura 2019).

Mart omab sügavaid eriteadmisi Euroopa Liitu ja teisi Vana Maailma organisatsioone puudutavates õigusküsimustes ning juhib NOVE Euroopa õiguse valdkonda. Euroopa Liidu õiguse kohta on tema sulest ilmunud põhjalik koguteos „Euroopa Liidu õigus. Eesti vaade“ (UKU 2022), esimene selletaoline eestikeelne kirjatöö.

Veel kuuluvad Mardi nõustamisvaldkondade hulka konstitutsiooniõigus, intellektuaalne omand ning vaidluste lahendamine. Kombineerides juriidilise kutsumuse oma teise kire – spordiga – tegeleb Mart kõrgendatud huviga sportlaste ja spordiorganisatsioonide tegevust puudutavate õigusküsimustega ning arendab NOVE spordiõiguse valdkonda.

Mardil on laialdane kogemus kohtumenetlustes ja muudes vaidluste lahendamise protsessides. Advokaadina esindas Mart kliente erinevates tsiviil- ja haldusasjades alates au teotamist puudutanud meediavaidlustest lõpetades keerukate tuuleenergiavaidlustega. Endise riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmena on Mardil head teadmised ja praktiline kogemus halduskohtumenetluse vallas.

Mardi varasemad töö- ja õpingukogemused loovad talle head eeldused olla NOVE klientidele kasulik ka intellektuaalse omandi asjus. Mart on juristi ja advokaadina nõustanud mitmeid kodu- ja välismaiseid kliente kaubamärgi õiguskaitse küsimustes ning aidanud seada edukaid strateegiad kaubamärgivaidlustes. Ka on Mart kaasa löönud arvukate autorilepingute koostamises. Mardi Euroopa Liidu kaubamärgiõigust uurinud bakalaureusetöö ning riigihanke- ja autoriõiguse kokkupuutepunkte lahanud magistritöö pälvisid erinevaid riiklikke ning ülikoolisiseseid auhindu.

Mart on sage esineja erinevatel koolitustel, seminaridel ja konverentsidel, jagades oma teadmisi, kogemusi ning mõtteid laial valikul erinevatel õiguslikel teemadel.

*Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta nõunik õigusteenust. Nõunik abistab advokaati.

Töökogemus

2022–... Advokaadibüroo NOVE, nõunik
2022–... Tallinna Ülikool, riigihankeõiguse lektor
2017–2022 Euroopa Komisjoni juures tegutsev riigihankevaidlusi lahendavate esimese astme asutuste võrgustik, Eesti Vabariigi ametlik esindaja
2017–2022 Riigihangete vaidlustuskomisjon, komisjoni liige
2016–2017 Advokaadibüroo Jesse & Kalaus, jurist, advokaat
2014–2016 Advokaadibüroo COBALT, jurist

Haridus

2014–2016 Tallinna Ülikool, õigusteadus, MA (cum laude)
2011–2014 Tallinna Ülikool, õigusteadus, BA (cum laude)

Keeled

eesti, inglise, saksa

Teaduslikud publikatsioonid

Muud avalikud sõnavõtud