NOVE riigihanketiim koolitas Eesti Energia kontserni hankespetsialiste

Advokaadibüroo NOVE riigihankeõiguse eksperdid vandeadvokaat Veiko Vaske ja nõunik Mart Parind viisid 13. detsembril 2022 läbi sisekoolituse ligi 80-le Eesti Energia kontserni juristile, hankespetsialistile ning riskijuhtimis- ja auditivaldkonna inimesele.

Koolituse teemadeks olid riigihangete seaduse olulisemad muudatused ning erinevad Eesti Energiat ja selle tütarühinguid kui võrgustikusektori hankijaid puudutavad spetsiifilised õigusküsimused. Lisaks teoreetiliste teadmiste vahetamisele ilmnesid koolitusel hästi ka ühe suure hankija igapäevased praktilised probleemid, mida teadvustades ning millele võimalikke lahendusi teades saavad keerulises hankemaailmas edukamalt toimetada nii hankijad ise kui ka neid nõustavad advokaadid.

Foto: Eesti Energia Facebooki leht