Veiko Vaske

vandeadvokaat
haldusõiguse ja riigihangete valdkonna juht

+372 610 8018
+372 522 5933
veiko.vaske@nove.ee

Tegevusvaldkonnad
Riigihanked
Vaidlused
Ehitus, projekteerimine ja kinnisvara
Riigisuhted, poliitika kujundamine, uuringud
Üldine lepinguõigus
Konkurentsiõigus
Euroopa õigus
Intellektuaalne omand
Andmekaitse
IT ja küberturvalisus
Ühinemised ja omandamised (M&A), äriühinguõigus
Täite-, saneerimis- ja pankrotimenetlus

 

Vandeadvokaat Veiko Vaske esindab kliente haldus- ja tsiviilkohtuvaidlustes ning nõustab neid äritegevuse korraldamisel, et vaidluste risk oleks võimalikult väike. Veiko on spetsialiseerunud eeskätt erinevatele majandushaldusõiguse küsimustele riigihangetest detailplaneeringute ja keskkonnalubadeni. Ta on üks Eesti juhtivaid riigihankeõiguse eksperte ja lisaks advokaaditööle õpetab tulevastele juristidele ehitus- ja planeerimisõigust Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Veiko on töötanud õigusalal aastast 2002 ja tegelenud riigihangete õigusega aastast 2003. Aastatel 2003–2007 oli ta avalikus teenistuses Rahandusministeeriumis, kus ta vastutas Eesti riigihankeõiguse Euroopa Liidu õigusega kooskõlla viimise eest, oli riigihangete seaduse eelnõu ning mitmete muude majandusõiguse valdkonna õigusaktide autor. Ta omandas mitmekülgse kogemuse nii riigiasutuste, rahvusvaheliste organisatsioonide kui ka Euroopa Liidu institutsioonidega suhtlemisel ja esindas Eesti riiki Euroopa Liidu õigusloomeprotsessis riigihankedirektiivide ja õiguskaitsedirektiivide väljatöötamisel. Nõukogu ja auditikomitee liikmena on ta osalenud riigi äriühingute juhtimises ja erastamises ning olnud rahandusministeeriumi esindajana turujärelevalve nõukogu liige.

Aastatel 2007–2012 tegutses Veiko riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmena riigihankevaidlustes esimese instantsi õigusemõistjana. Selle aja jooksul lahendas ta üle 200 erineva vaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse, mistõttu on raske leida riigihankealast vaidlusküsimust, mille osas tal kogemus puuduks.

Alates aastast 2012 tegutseb Veiko advokaadina ning on omandanud märkimisväärse kogemuse haldus- ja tsiviilkohtumenetluses, eriti riigihankevaidlustes ning planeerimis- ja ehitusküsimustes. Ta on esindanud kliente rahvusvahelistel läbirääkimistel ja arbitraažimenetluses. Veiko aitab klientidel hankemenetlusi korraldada ja riigihangetel osaleda, et menetluse nüansid ei jääks tähelepanuta, nõustab erinevate kinnisvara- ja ehitusvaldkonna lepingute, sh FIDIC-u tüüptingimustel põhinevate ehituslepingute koostamisel ja sõlmimisel, abistab kliente keskkonnanõuete täitmisel ja vajalike lubade hankimisel ning põhiõiguste riivet ja avaliku võimu pädevust puudutavates küsimustes. Enne NOVE-ga liitumist aastatel 2012–2018 tegutses ta Advokaadibüroos Sorainen.

Põhitöö kõrvalt on Veiko tegutsenud pikka aega riigihangete alal koolitaja ja õppejõuna, pidades loenguid näiteks kohtunike ja advokaatide täiendõppe raames ning koolitades paljusid riigiasutusi ja ettevõtjaid. Ta on õpetanud riigihankeõigust Tallinna Majanduskoolis, aastast 2014 õpetab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ehitus- ja planeerimisõigust ning annab loenguid ka riigihankeõiguse kursuse raames.

Töökogemus

2018–… Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat
2014–… Tartu Ülikooli õigusteaduskond, ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõud, riigihankeõiguse õppejõud
2012–2018 Advokaadibüroo SORAINEN, advokaat, vandeadvokaat
2009–2012 Tallinna Majanduskool, riigihankeõiguse õppejõud
2007–2012 Riigihangete vaidlustuskomisjon, komisjoni liige
2003–2007 Rahandusministeerium, riigiabi ja riigihangete talitus, peaspetsialist
2002 Advokaadibüroo Raidla & Partnerid, praktikant
2002 AS Vanalinna Kinnisvarahooldus, praktikant
2001–2002 Tartu Ülikooli Üliõpilaste õigusbüroo, pro bono õigusnõustaja

Haridus

2006 Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond, erinevad makroökonoomika kursused
2005–2007 Tartu Ülikool, sotsiaalteaduskond, avaliku halduse magistriõpe (lõpetamata)
1999–2003 Tartu Ülikool, õigusteaduskond, baccalaureus artium (ametlikult võrdne magistrikraadiga)

Liikmesus

Eesti Advokatuur

Tunnustus

  • Legal 500 Next Generation Partner vaidluste lahendamise valdkonnas 2024, 2023:
    “Veiko Vaske on kõrgelt tunnustatud spetsialist riigihangete ning kinnisvara- ja planeerimisõiguse valdkonnas, olles aidanud meid mitmetes asjades.”

Valik tehtud töid

Keeled

eesti, inglise, saksa, vene