NOVE esindas edukalt Saaremaa valda projekteerimis- ja ehitustööde hankevaidluses

NOVE vandeadvokaadid Veikko Puolakainen ja Veiko Vaske esindasid Riigihangete Vaidlustuskomisjonis ja sellele järgnenud kohtuvaidluses Tallinna Halduskohtus ning Tallinna Ringkonnakohtus edukalt Saaremaa valda (hankija) Kuressaares Hariduse 13 paikneva koolihoone (Kuressaare Hariduse Kooli) rekonstrueerimise projekteerimis- ja ehitustööde riigihankes. Teiseks jäänud pakkuja vaidlustas hankija otsuse eduka pakkuja pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamiseks. Vaidlus hõlmas endas erinevaid hankemenetluse vaidlusele omaseid aspekte, nagu pakkumuse põhjendamatult madal maksumus, võtmeisikute kogemus ja kompetents jms. Kõik vaidlust lahendanud instantsid jätsid kaebuse rahuldamata. Tallinna Ringkonnakohtu otsuse peale esitatud kassatsioonkaebust Riigikohus menetlusse ei võtnud.

Vaidluse lõppemine võimaldas Saaremaa vallal alustada vaidluste tõttu venima jäänud Kuressaare Hariduse 13 koolihoone mahukate rekonstrueerimistöödega (tööde rahaline maht üle 7,2 MEUR).

Loe Saaremaa valla uudist hankevaidluse kohta siit.