Veikko Puolakainen

vandeadvokaat, partner
+372 610 8013
+372 517 5683
veikko.puolakainen@nove.ee

Õigusvaldkonnad
Vaidlused
Riigihanked
Riigisuhted, poliitika kujundamine, uuringud
Täite-, saneerimis- ja pankrotimenetlus

 

Veikko Puolakainen on töötanud õiguse valdkonnas 1998. aastast, omades töökogemust nii ettevõtte juristina kui advokaadina väiksemas ja keskmises advokaadibüroos. Viimased kuus aastat töötas Veikko Baltikumi juhtivas advokaadibüroos Sorainen kohtuvaidluste meeskonnas.

Veikko on spetsialiseerunud peamiselt kohtuvaidlustele tsiviil- ja haldusasjades ning on esindanud kliente kõikides Eesti Vabariigi kohtuastmetes, aga ka kohtuvälistes vaidluste lahendamise instantsides (üürikomisjon, töövaidluskomisjon), samuti erinevates vaidemenetlustes.

Olulise osa tema tööst on moodustanud erinevad keerukad vaidlused võlaõiguse (lepingulised ja lepinguvälised võlasuhted), ühinguõiguse (aktsionäride vahelised vaidlused, juhatuse liikme vastutus) ning kinnisvara ja ehitusõiguse valdkonnas.

Veikkol on laialdased kogemused erinevates pankroti- ja täitemenetlusega seotud vaidlustes (sh klientide esindamine erinevates pankrotimenetlustes ning piiriülestes vaidlustes).

Ta on tegelenud ka spetsiifiliste väärteomenetlustega finantsõiguse valdkonnas (kliendi esitamine väärtpaberituru manipulatsiooniga seotud kaasuses). Samuti on tal märkimisväärne kogemus erinevates välisriigi kohtulahendite tunnustamise menetlustes.

Veikko osalusel on mitmed olulised kaasused lõppenud pretsedenti loovatena alles Riigikohtus ning on seeläbi aidanud kaasa valitseva õiguspraktika kujundamisele.

Veikkot kui tunnustatud õigusnõustajat on soovitanud rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded:

Best Lawyers kohtuvaidlustes ning reorganiseerimise, saneerimise ja pankrotiõiguse valdkonnas;

The Legal 500 vaidluste lahendamise valdkonnas märkides, et „vandeadvokaat Veikko Puolakainen on ’suurte kogemustega ning kohtusaalis väga veenev’”.

Töökogemus

2016–… Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat, partner
2010–2016 Advokaadibüroo SORAINEN, vandeadvokaat
2008–2009 Advokaadibüroo Mägi Kraavi ja Partnerid, vandeadvokaat
2002–2007 Advokaadibüroo Maire Arm, jurist, advokaat
2001–2002 AS Elumaja, jurist
1998–2001 Harju Tarbijate Ühistu, jurist

Haridus

2004 Akadeemia Nord (magistrikraad õigusteaduses)
1998 Eesti Riigikaitse Akadeemia (kohtueelse uurimise eriala)

Keeled

eesti, inglise, vene

Liikmesus

Eesti Advokatuur

Muud avalikud sõnavõtud

Hea tava vastane üürileping puuküürnikuga on tühine. Äripäev, 21.07.2013
Mida panna tähele sundmüüki pandud objekti ostes? Väljanõudmine. Äripäev, 06.03.2013
Ministeerium: keeruliste üürivaidluste aeg lüheneb märgatavalt. ERR Uudised, 30.01.2013 
Riigikohus: tee remontija vastutab tekitatud kahju eest. Raamatupidaja.ee, 05.04.2011
Miks salastada PRIA toetuse saajaid? Raamatupidaja.ee, 30.11.2010 
Monopoolsed avalike teenuste pakkujad peavad teenust pakkuma kõigile. Raamatupidaja.ee, 03.08.2010
Lennureisijate õigused tuhapilve taustal. Raamatupidaja.ee, 20.04.2010