Veikko Puolakainen

vandeadvokaat, partner
ärivaidluste valdkonna juht

+372 610 8013
+372 517 5683
veikko.puolakainen@nove.ee

Tegevusvaldkonnad
Vaidlused
Riigihanked
Riigisuhted, poliitika kujundamine, uuringud
Täite-, saneerimis- ja pankrotimenetlus
IT ja küberturvalisus
Töösuhted

 

Veikko Puolakainen on töötanud õiguse valdkonnas 1998. aastast, omades töökogemust nii ettevõtte juristina kui advokaadina väiksemas ja keskmises advokaadibüroos. Viimased kuus aastat töötas Veikko Baltikumi juhtivas advokaadibüroos Sorainen kohtuvaidluste meeskonnas.

Veikko on spetsialiseerunud peamiselt kohtuvaidlustele tsiviil- ja haldusasjades ning on esindanud kliente kõikides Eesti Vabariigi kohtuastmetes, aga ka kohtuvälistes vaidluste lahendamise instantsides (üürikomisjon, töövaidluskomisjon), samuti erinevates vaidemenetlustes.

Olulise osa tema tööst on moodustanud erinevad keerukad vaidlused võlaõiguse (lepingulised ja lepinguvälised võlasuhted), ühinguõiguse (aktsionäride vahelised vaidlused, juhatuse liikme vastutus) ning kinnisvara ja ehitusõiguse valdkonnas.

Veikkol on laialdased kogemused erinevates pankroti- ja täitemenetlusega seotud vaidlustes (sh klientide esindamine erinevates pankrotimenetlustes ning piiriülestes vaidlustes).

Ta on tegelenud ka spetsiifiliste väärteomenetlustega finantsõiguse valdkonnas (kliendi esitamine väärtpaberituru manipulatsiooniga seotud kaasuses). Samuti on tal märkimisväärne kogemus erinevates välisriigi kohtulahendite tunnustamise menetlustes.

Veikko osalusel on mitmed olulised kaasused lõppenud pretsedenti loovatena alles Riigikohtus ning on seeläbi aidanud kaasa valitseva õiguspraktika kujundamisele.

Veikkot kui tunnustatud õigusnõustajat on soovitanud rahvusvahelised õigusturge hindavad väljaanded:

Best Lawyers kohtuvaidlustes ning reorganiseerimise, saneerimise ja pankrotiõiguse valdkonnas;

The Legal 500 vaidluste lahendamise valdkonnas märkides, et „vandeadvokaat Veikko Puolakainen on suurte kogemustega ning kohtusaalis väga veenev’”.

Töökogemus

2016–… Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat, partner
2010–2016 Advokaadibüroo SORAINEN, vandeadvokaat
2008–2009 Advokaadibüroo Mägi Kraavi ja Partnerid, vandeadvokaat
2002–2007 Advokaadibüroo Maire Arm, jurist, advokaat
2001–2002 AS Elumaja, jurist
1998–2001 Harju Tarbijate Ühistu, jurist

Haridus

2004 Akadeemia Nord (magistrikraad õigusteaduses)
1998 Eesti Riigikaitse Akadeemia (kohtueelse uurimise eriala)

Liikmesus

Eesti Advokatuur

Tunnustus

  • Legal 500 Leading Individual vaidluste lahendamise valdkonnas 2024, 2023:
    “Veikko Puolakainen lahendab kiireloomulisi küsimusi positiivselt ja professionaalselt.”
    “Veikko Puolakainenil on laialdane kogemus ja hea maine vaidluste lahendamisel. Ta on meie  esimene kontaktisik, kui meil on vaja lahendada olulisi ja ajakriitilisi õiguslikke probleeme.”

Valik tehtud töid

Keeled

eesti, inglise, vene