NOVE esindas edukalt Lääne-Tallinna Keskhaiglat sideteenuse hankevaidluses

NOVE vandeadvokaat Veikko Puolakainen esindas Riigihangete Vaidlustuskomisjonis edukalt AS-i Lääne Tallinna Keskhaigla (hankija) sideteenuste hankega seotud riigihankevaidluses Elisa Eesti AS-ga. Hankija jättis Elisa Eesti AS kvalifitseerimata, kuna hankija hinnangul ei vastanud pakkumus pakkuja esitatud referentslepingute osas hankija seatud tingimustele. Elisa Eesti AS vaidlustas hankija otsuse, leides, et hankija otsus ei ole kooskõlas pikaaegses haldus- ja kohtupraktikas, õiguskirjanduses ja poliitikakujundaja suunistes väljendatud seisukohtadega. Vaidlus hõlmas endas erinevaid riigihankeõiguslikke aspekte seoses referentslepingute täitmise hindamisega olukorras, kus tegu on tähtajalise teenuse osutamisega. Riigihangete Vaidlustuskomisjon jättis Elisa Eesti AS vaidlustuse rahuldamata. Otsus on jõustunud.