Uudised

Uudised

NOVE esindas edukalt Lääne-Tallinna Keskhaiglat sideteenuse hankevaidluses

NOVE vandeadvokaat Veikko Puolakainen esindas Riigihangete Vaidlustuskomisjonis edukalt AS-i Lääne Tallinna Keskhaigla (hankija) sideteenuste hankega seotud riigihankevaidluses Elisa Eesti AS-ga. Hankija jättis Elisa Eesti AS kvalifitseerimata, kuna hankija hinnangul ei vastanud pakkumus pakkuja esitatud referentslepingute…

Juridica International avaldas NOVE vandeadvokaat Heili Püümanni artikli detailplaneeringu õiguslikust tähendusest omandipõhiõiguse kontekstis

Ajakirjas Juridica International ilmus NOVE vandeadvokaat ja Tartu Ülikooli doktorant Heili Püümanni teadusartikkel detailplaneeringu õiguslikust tähendusest omandipõhiõiguse kontekstis. Artiklis analüüsib autor nii õiguskirjanduses kui ka kohtupraktikas tänaseni selgelt lahendamata küsimust, milline on detailplaneeringu kui planeerimisinstrumendi…