Uudised

Uudised

Kriisi ajal näitab konkurentsiõigus kaubandusele leebemat palet

NOVE konkurentsiõiguse valdkonna eest vastutav partner ja Tartu Ülikooli konkurentsiõiguse õppejõud selgitab Äripäeva Kaubandus.ee portaalis, kuidas mõned riigid, näiteks Ühendkuningriik, on otsustanud osa konkurentsireeglitest kaubandussektoris ajutiselt pausile panna, et inimestele hädavajalikud kaubad kiiremini poelettidele jõuaksid. Euroopa…

Esindushagid Eestis – kas midagi täiesti võimatut?

NOVE jurist Katrin Martson avaldas koos Karin Seinaga ajakirjas Juridica tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid käsitleva artikli. Hetkel reguleerib tarbijate kollektiivseid huve Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/22/EÜ, mis kehtestab põhimõtted tarbijate huve kaitsvate ettekirjutuste…