Mart Parind aitas Eesti Teadusagentuuri euroraha kasutamise vaidluses kohtuvõiduni 

NOVE riigihankeõiguse advokaat Mart Parind esindas Eesti Teadusagentuuri (ETAG) edukalt euroraha kasutamist puudutanud kohtuvaidluses Riigi Tugiteenuste Keskusega (RTK).

Vaidlus algas sellest, kui RTK küsis ETAG-ilt viimasele antud eurotoetuse osaliselt tagasi, kuna RTK hinnangul rikkus ETAG ühe toidujulgeoleku alase uuringu tellimisel riigihangete seadust. ETAG sellega ei nõustunud ning esitas RTK otsuse peale vaide.  

Vaidemenetluses tunnistas RTK enda viga ühes vaidlusaluses episoodis (võiduka pakkuja hankele kvalifitseerimine), ent jäi endale kindlaks teises. Seetõttu pöördus ETAG edasi Tallinna Halduskohtusse, kus hakati vaidlema selle üle, kas ETAG võis võiduka pakkuja pakkumuse vastavaks tunnistada ning kuidas tuli pakkuja projektijuhi varasema kogemuse nõuet tõlgendada. Kohus andis õiguse täielikult ETAG-ile, nõustudes, et hankereegleid ei ole rikutud. Kohus toetas ETAG-i vaadet, et projektijuhi kogemuse nõuet ei tulnud tõlgendada kõige karmimal ja pakkujavaenulikumal moel, vaid lähtuda tuli nõude eesmärgist ning tegeliku kompetentsi olemasolust. 

Tallinna Halduskohtu otsus on jõustunud ning RTK peab kinni peetud toetuse ETAG-ile välja maksma.