Mart Parind osales uue innovatsioonihangete käsiraamatu koostamisel

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) eestvõttel valmis innovatsiooni hankija käsiraamat, mille valmimisse panustasid autoritena nii EIS enda hankespetsialistid kui valitud majavälised eksperdid, sealhulgas NOVE advokaat Mart Parind.

Mardi kirjutada olid peatükid, mis puudutavad turul olemasoleva konkurentsi tõhusat ärakasutamist, innovatsioonihangeteks sobivaid hankemenetlusi, hanke-eelseid turu-uuringuid ning läbirääkimisi hankemenetluses. 

Käsiraamat on mõeldud juhendmaterjalina toetama innovatsiooni soosivate hankemenetluste tundma õppimisel, võimalike kitsaskohtade märkamisel ja pakub nippe senise hankepraktika parendamiseks. Käsiraamat püüab selgitada samm-sammult, aga samas ka süvitsi ja põhjalikult, millised on võimalused hankida uudseid asju, teenuseid ja lahendusi.

Käsiraamat on kõigile tasuta kättesaadav siit.