NOVE advokaadid aitasid välja tuua suure kaitsehanke ebakohad

NOVE advokaadid Arsi Pavelts ja Mart Parind esindavad MDSC Systems OÜ-d ja AS-i Maru Metall Rahandusministeeriumi läbiviidavas järelevalvemenetluses Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse riigihanke üle mobiilsete välihaiglate soetamiseks.

Koostöös kliendiga kaardistati ära mitmed põhimõttelised vead hanketingimustes ja hanke läbiviimisel ning koondati need järelevalveteateks, mille alusel alustas ministeerium haldusjärelevalvet, mis võib päädida ettekirjutusega hanke kehtetuks tunnistamiseks.

Peamised Arsi Paveltsi ja Mart Parindi esile tõstetud ebakohad kõnealuses hankes puudutavad suunatud hanketingimusi, tingimuste muutmist pärast selleks ette nähtud tähtaega, diskrimineerivaid kvalifitseerimise tingimusi ning kuritarvitusi võimaldavat tasuskeemi.

Loe lähemalt siit.