Arsi Pavelts

vandeadvokaat, partner
+372 610 8015
+372 5561 6888
arsi.pavelts@nove.ee

Õigusvaldkonnad
Vaidlused
Täite-, saneerimis- ja pankrotimenetlus

 

Vandeadvokaat Arsi Pavelts on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele, esindades kliente nii kohtuvaidlustes kui ka kohtuväliselt.

Tema peamised tegevusvaldkonnad hõlmavad erinevaid keerukaid tsiviil-, kaubandus-, pankroti- ja täitemenetlusalaseid vaidlusi. Samuti on tal põhjalikud kogemused ühingu-, ehitus-, transpordi- ja intellektuaalomandi alaste konfliktide lahendamisel.

Klientide huvide kaitsmisel on ta osalenud mitmes Eesti õigusmaastikul pretsedenti loovas kohtuasjas, esindades nii erinevaid suurettevõtteid, keskmise suurusega ettevõtteid kui ka välismaiseid kliente.

Alates aastast 2005 on Arsi viinud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas läbi õppetööd tsiviilõiguse, lepinguõiguse ning asjaõiguse ainetes, samuti juhendab tudengeid lõputööde kirjutamisel.

Töökogemus

2016–... Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat, partner
2008–2016 Advokaadibüroo VARUL, advokaat, vandeadvokaat
2007 Harju Maakohus, praktikant
2006 Harju Maakohus, praktikant
2005 Notaribüroo Ülle Anmann, Triin Lekk ja Egle Uri, praktikant

Haridus

2005 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA
2008 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA (cum laude)
2012–2013 teadustöö doktoriõpingute raames Konstanzi ülikooli juures Saksamaal
2014–2015 teadustöö doktoriõpingute raames Bayreuthi ülikooli juures Saksamaal
2010–2017 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, PhD (õigusteadus)

Keeled

eesti, inglise

Liikmesus

Eesti Advokatuur

Muud avalikud sõnavõtud

Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. Juura. Tallinn 2016. Kaasautor
Röövellike viivisetasudega on Eestis lõpp  Äripäev 24.05.2016
Arsi Pavelts korteriomandi ostja õigustest   Postimees 28.05.2015
Muutuste tuuled ehk Ehitusgarantii hääletu surm Ehitusuudised 09.03.2015
Ostja õigus nõuda defektse kauba parandamise kulude hüvitamist CISG, CESLi ja Eesti õigusaktide alusel. 2014 Juridica International Pavelts, A., Sein, K. The Buyer’s Right to Require Reimbursement for Repair Costs of Defective Goods under the CISG, the CESL, and Estonian Law. Juridica International 2014, 147 ff
Seaduse kommentaar: müügileping 2013
Nõue juhatuse liikme vastu aegub viie aastaga   ajakiri MaksuMaksja aug.2013
Põhiseadusvastaselt enamtasutud riigilõivu tagastamise piirangust — kas õigluse tupiktee?  ajakiri MaksuMaksja, mai 2013
Põhiseadusvastaselt enamtasutud riigilõivu tagastamise piirangust – kas otstarbekusega õigluse vastu?  Postimees 23.04.2013
Õigus nõuda tagasi põhiseadusega vastuolus olevaks tunnistatud riigilõivu määra järgi tasutud riigilõiv 2012
Äripäeva lepinguõiguse käsiraamat: Kompromissilepingu kommentaar 2011
Äripäeva lepinguõiguse käsiraamatu erinevate lepingunäidiste ja õiguslike probleemide selgituste autor 2009-…
Abstraktse võlatunnistuse põhialused, Juridica 2009, nr 5, lk 276–287