Arsi Pavelts

vandeadvokaat, partner
ärivaidluste, täite-, saneerimis- ja pankrotimenetluse valdkondade juht

+372 610 8015
+372 5561 6888
arsi.pavelts@nove.ee

Tegevusvaldkonnad
Vaidlused
Täite-, saneerimis- ja pankrotimenetlus
Ühinemised ja omandamised (M&A), äriühinguõigus
Üldine lepinguõigus
Spordiõigus
Intellektuaalne omand

Valik tehtud töid

 

Vandeadvokaat Arsi Pavelts on spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele, esindades kliente nii kohtuvaidlustes kui ka kohtuväliselt.

Tema peamised tegevusvaldkonnad hõlmavad erinevaid keerukaid tsiviil-, kaubandus-, pankroti- ja täitemenetlusalaseid vaidlusi. Samuti on tal põhjalikud kogemused ühingu-, ehitus-, transpordi- ja intellektuaalomandi alaste konfliktide lahendamisel.

Klientide huvide kaitsmisel on ta osalenud mitmes Eesti õigusmaastikul pretsedenti loovas kohtuasjas, esindades nii erinevaid suurettevõtteid, keskmise suurusega ettevõtteid kui ka välismaiseid kliente.

Alates aastast 2005 on Arsi viinud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas läbi õppetööd tsiviilõiguse, lepinguõiguse ning asjaõiguse ainetes, samuti juhendab tudengeid lõputööde kirjutamisel.

Töökogemus

2016–... Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat, partner
2008–2016 Advokaadibüroo VARUL, advokaat, vandeadvokaat

Haridus

2010–2017 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, doktorantuur (õigusteadus)
2014–2015 teadustöö doktoriõpingute raames Bayreuthi ülikooli juures Saksamaal
2012–2013 teadustöö doktoriõpingute raames Konstanzi ülikooli juures Saksamaal
2008 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, magistrikraad (cum laude)
2005 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureusekraad

Keeled

eesti, inglise

Liikmesus

Eesti Advokatuur

Valik tehtud töid

Teaduslikud publikatsioonid

Muud avalikud sõnavõtud