NOVE esindas edukalt Riigikohtus ostjat kinnisasja varjatud puuduste vaidluses 

NOVE vandeadvokaadid Arsi Pavelts ja Kristjan Tamm esindasid Riigikohtus edukalt ostjat kinnisasja ja selle juurde kuulunud elamu varjatud puuduste üle peetud vaidluses.

Vaidluse asjaolude kohaselt omandas ostja kinnisasja ühes selle juurde kuulunud elamuga, millel ilmnesid kinnisasja üleandmise järgselt olulised puudused, mh veevarustussüsteemi ja kütteseadmete ning elektripaigaldiste puudused. Seega ei vastanud elamu vähemalt sellesarnaste hoonete keskmisele kvaliteedile ja hoone ehitamise ajal kehtinud tehnilistele nõuetele. Vaidluse keskseks küsimuseks Riigikohtus oli, et kas olukorras, kus puuduste kõrvaldamise kulud ületavad poolt kinnisasja ostuhinnast (ca 55% ostuhinnast), on ostjal õigus nõuda müüjalt kulutuste hüvitamist või tuleb ostjal kasutada muid õiguskaitsevahendeid, nt taganeda lepingust või alandada ostuhinda, kuna kulutuste hüvitamine võib olla müüja jaoks ebaproportsionaalselt koormav. Riigikohus arendas edasi kohtupraktikat ning selgitas, et sõltumata puuduste kõrvaldamise kulude ulatusest ja nende koormavusest müüja jaoks, on ostjal õigus vabalt otsustada, milliseid õiguskaitsevahendeid ta soovib kasutada. Riigikohus rõhutas, et müüja ega kohus ei saa teha ostjale etteheiteid valitud õiguskaitsevahendi osas. Samuti kinnitas Riigikohus üle, et müüja vastutab müügieseme puuduste eest isegi juhul, kui ta ei olnud nendest teadlik. Müüja selline vastutus võib olla piiratud või välistatud, kui pooled on selles eraldi kokku leppinud.

Vandeadvokaadid Arsi Pavelts ja Kristjan Tamm  on spetsialiseerunud keerukamatele majandusalastele kohtuvaidlustele ja on esindanud edukalt kliente nii tsiviil- kui haldusasjades enam kui kümne aasta vältel.