Kristjan Tamm

vandeadvokaat, partner
ehitus ja kinnisvara valdkonna juht

+372 610 8012
kristjan.tamm@nove.ee

Tegevusvaldkonnad
Ehitus ja kinnisvara
Vaidlused
Projekteerimine ja arhitektuur

 

Vandeadvokaat Kristjan Tamm on töötanud õigusalal 2004. aastast, mil ta alustas tööd ehitusvaldkonna juristina. Kuivõrd Kristjan on varasemalt omandanud bakalaureuse kraadi ka tsiviilehituses ja töötanud insenerina ning juhina ehitus- ja projekteerimisettevõttes, siis võimaldavad sellised ehitus- ja projekteerimisvaldkonna sisulised teadmised ja kogemus Kristjanil pakkuda klientidele ehitusega seotud küsimuste puhul parima kvaliteediga õigusnõustamist.

Kristjan on spetsialiseerunud peamiselt kinnisvara- ja ehitusõigusele ning kohtuvaidlustele. Kristjanil on ka pikaajaline ehitusvaldkonna lepingunõustamise kogemus. Kristjan on nõustanud paljude projekteerimislepingute, tellija esindaja lepingute, omanikujärelevalve, ehituse peatöövõtu, ehituse alltöövõtu, müügi- ning tagatislepingute sõlmimist.

Kristjani kohtuvaidluste kogemus hõlmab nii töövõtjate kui ka tellijate huvide kaitsmist ehituse kui projekteerimisega seotud tsiviilvaidlustes ning planeerimise ning järelevalvega seotud asjades halduskohtumenetluses. Lisaks ehitusküsimustele on Kristjanil pikaajaline kohtuvaidluste kogemus muudes lepinguõiguse ja lepinguvälise kahju hüvitamise küsimustes ning ühinguõiguse valdkonnas (võlanõuded, kahjuhüvitusnõuded, korteriomandiga seotud õigussuhted jms).

Ühinguõiguslike vaidluste osas väärib esiletoomist Kristjani märkimisväärne kogemus väikeaktsionäride kaitse ja juhtorgani liikmete vastutuse alalt.

Lisaks advokaaditööle tegutseb Kristjan Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõuna.

Töökogemus

2016–... Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat, partner
2012–2016 Advokaadibüroo SORAINEN, advokaat, vandeadvokaat
2009–2012 Advokaadibüroo Kasak & Missik, jurist, advokaat
2007–2009 Celander Ehitus AS, Celander Projekt OÜ, tegevjuht
2005–2007 KMT Fassaadimeistrid OÜ, tegevjuht

Haridus

2009 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, magistrikraad
2006 Tartu Ülikooli Õigusinstituut, bakalaureusekraad
2000 Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskond, bakalaureusekraad

Liikmesus

Eesti Advokatuur
Eesti Harjutuskohtu Selts
Eesti Juristide Liit

Tunnustus

  • Chambers and Partners silmapaistev ekspert kinnisvaraõiguse valdkonnas 2023:
    “Kristjan lahendab asju väga praktiliselt ja efektiivselt . Tal on ekspertteadmised tehniliste detailide osas.”

Valik tehtud töid

Teaduslikud publikatsioonid

Keeled

eesti, inglise, vene