NOVE esindas kohtus edukalt Restorit suuremahulises vaidluses Hotel Regendiga

Vandeadvokaat Kristjan Tamm ja advokaat Katrin Kalda nõustasid ja esindasid kohtumenetluses edukalt ehitus-ja projekteerimisettevõtet Restor OÜ-d vaidluses Hotel Regent Tallinn OÜ-ga. Kohtuvaidluse hind oli üle 1,6 miljoni euro. 24.04.2023 jõustus Tallinna Ringkonnakohtu lahend tsiviilasjas nr 2-20-4536, millega rahuldati täies ulatuses Restor OÜ põhi- ja viivise nõue Hotel Regent Tallinn OÜ vastu ja jäeti täielikult rahuldamata Hotel Regent OÜ vastunõuded. Nii maa- kui ringkonnakohus nõustusid, et Hotel Regent Tallinn OÜ jättis Restor OÜ-le viimased arved teostatud renoveerimis- ja restaureerimistööde eest tasumata alusetult ning alusetud olid ka kõik sellega seoses esitatud pretensioonid.

Tallinna Linnaplaneerimise Amet tunnustas 14. mail 2018 Restor OÜ-d vaidluse esemeks olnud Tallinna vanalinnas, Pikk tn 69 asuva hotelli restaureerimise eest, kui silmapaistvat tööd: https://www.tallinn.ee/et/ehitus/2019a-nominendid-0

Foto: Tallinn.ee