Projekteerimine ja arhitektuur

NOVE advokaatidel on kompleksne ja unikaalne teadmiste ja kogemuste pagas nõustamaks projekteerimisega seotud õiguslikes küsimustes nii projekteerimisega tegelevaid isikuid (arhitekte, projekteerijaid) kui projekteerimise valdkonnaga kokkupuutuvaid isikuid (tellijad, vastutuskindlustusandjad või erialase vastutuskindlustuse vahendusega tegevevad kindlustusmaaklerid). 

Meil on nii teadmised kui praktilised kogemused nõustamaks projekteerimisega tegelevaid isikuid kõikides nende tegevusega seotud õiguslikes küsimustes (sh läbirääkimised ja lepingud tellijate ja alltöövõtjatega, kindlustust puudutavad küsimused, nõustamine ja esindamine erinevates vaidlustes või nõudeid puudutavatel läbirääkimistel, (riigi)hanked, intellektuaalne omand, kutse omandamisega seotud teemad).

NOVE meeskonnal on ulatuslik kogemus projekteerimist puudutavate tehingute ettevalmistamisel, läbirääkimisel ja nõustamisel, seda nii tellija kui ja töövõtja seisukohast. Meil on kompleksne teadmiste ja praktika pagas projekteerija vastutuse küsimustest ning projekteerija vastutust puudutavate vaidluste lahendamisel ning vaidlustega seotud nõustamises ja esindamises. Samuti tehingute täitmise käigus tõusetuvate mistahes õigusalaste küsimuste lahendamisel. NOVE-s on ka tugev riigihankeõiguse meeskond, kes on kiirelt ja professionaalselt valmis vastama teie riigihankeid puudutavatele küsimustele.

Projekteerimise ja arhitektuuri töörühma juhib Marika Mugur, kellel on nii õigus- kui ka arhitektuurialane haridus, mis võimaldab tal süveneda ka kõige keerulisematesse ja tehnilisematesse projekteerimisega seotud küsimustesse nii lepingute koostamisel kui ka vaidluste lahendamisel, mida toetab pikaajaline kohtuvaidluste alane töökogemus. Samuti on Marika töötanud kindlustussektoris ja tegelenud pidevalt kindlustusõigusega, mis annab talle unikaalse tausta nõustamaks kliente erialase vastutuse kindlustust puudutavates küsimustes.

NOVE projekteerimise ja arhitektuuri töörühma liikmed on hinnatud koolitajad ning õpetavad Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ehitus- ja planeerimisõigust. 

Projekteerimise ja arhitektuuriga seoses aitame klientidel:

 • koostada projekteerimislepinguid ja pidada nendega seotud läbirääkimisi
 • nõustada projekteerimist puudutavates õiguslikes küsimustes nii tellijaid, töövõtjaid kui omanikujärelevalve teostajaid
 • lahendada erinevaid (sh lepingutest) tõusetunud vaidluseid
 • seista kliendi huvide ja õiguste eest projekteerimisega seotud tsiviilvaidlustes (sh ehitise ja ehitusprojekti puudustega seotud vaidlustes) nii kohtueelselt kui kohtus
 • esindada klientide huve ja õigusi erinevates haldusvaidlustes, sh riigihangete, ehituslubade ja detailplaneeringutega seotud vaidlustes
 • seista kliendi huvide eest kohalikes ja rahvusvahelistes vahekohtu- ja arbitraažimenetlustes ning suhelda vahekohtu ekspertidega

Projekteerimise ja arhitektuuri valdkonna meeskond:

Marika Mugur (valdkonna juht)
Kristjan Tamm
Heili Püümann

Valik tehtud töid: 

 • Uute tüüplepingute (projekteerimislepingud) ettevalmistamine Palmatin OÜ-le
 • Uute tüüplepingute (projekteerimine) ettevalmistamine Infragate OÜ-le
 • Porto Franco projekteerimislepingu koostamine ja läbirääkimistel esindamine
 • Haljala kooli projekteerimise lepingu ja riigihankedokumentatsiooni ettevalmistamine
 • Tallinna Sadam AS-i esindamine ehitusprojekti puudustega seotud kohtuvaidluses
 • Arhitektuuribüroode nõustamine ja esindamine seoses projekteerija vastutust puudutavate kahjunõuetega
 • Kindlustusandjate nõustamine seoses projekteerija erialase vastutusega
 • Uute tüüplepingute (projekteerimislepingud) ettevalmistamine EG Ehitus AS-le
 • Uute tüüplepingute (ehitus-projekteerimisleping) ettevalmistamine Tallinnas Sadam AS-le
 • Ahtri 6 ärihoone projekteerimislepingu koostamine
 • Kuubik Projektile erinevate objektide projekteerimislepingute koostamine
 • Linnuse tn 3 ja 5, Keila, elamukvartali projekteerimise lepingu koostamine