NOVE nõustas sünkroonkompensaatorite ehituslepingu sõlmimist

NOVE vandeadvokaadid Veiko Vaske ja Kristjan Tamm nõustasid Eleringi äsja Siemens Energy’ga allkirjastatud lepingu osas, mis puudutab kolme elektrisüsteemi sagedusstabiilsust tagava sünkroonkompensaatori ehitamist Viru, Püssi ja Kiisa 330 kilovoldi sõlmalajaamade juurde. Tehingu kogumaksumuseks kujunes 83,5 miljonit eurot. NOVE oli Eleringile abiks FIDIC Silver põhise ehituslepingu ja hoolduslepingute väljatöötamisel ning hankega seotud küsimustes. Täpsem info tehingu kohta:  https://elering.ee/elering-rajab-mandri-euroopa-elektrisusteemiga-uhinemiseks-kolm-sunkroonkompensaatorjaama