NOVE esindas edukalt Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni vaidluses ERJK ettekirjutuse kehtivuse üle

NOVE vandeadvokaadid Veikko Puolakainen ja Veiko Vaske esindasid Tallinna Ringkonnakohtus edukalt Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni põhimõttelist laadi vaidluses ERJK ettekirjutuse kehtivuse üle.

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) tegi 2018. aasta oktoobris Keskerakonnale ettekirjutuse PBK saatesarja “Russkii vopros” seitsme 2017. aastal eetris olnud saate osas, kuna leidis, et saadete sisuks on valimisreklaam. Komisjoni hinnangul reklaamis saade Keskerakonna seisukohti ja poliitikuid kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Kõnealused saated olid eetris vahetult enne kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi 2017. aasta 15. oktoobril ehk perioodil, mil valimistel osalevate kandidaatide nimekirjad olid avalikult teada. Saadete eest tasus Tallinna linn, mistõttu oli komisjoni hinnangul tegemist keelatud avalike vahendite kasutamise ja keelatud annetusega.

Keskerakond toona tehtud ettekirjutust ei täitnud ja vaidlustas selle kohtus. Halduskohus jättis 2019 novembris erakonna kaebuse rahuldamata, samuti ei rahuldanud erakonna taotlust ringkonnakohus. Riigikohus ei võtnud 09.09.2020 Keskerakonna kassatsioonkaebust menetlusse. Seega jõustus lõplikult Tallinna Ringkonnakohtu 30.04.2020 otsus, millega jäeti ühtlasi muutmata varasem halduskohtu otsus.

Keskerakond peab ettekirjutuse tulemusena tagastama Tallinna linnale 2017. aastal PBK-s tehtud reklaami eest keelatud annetuse summas 40 387 eurot.

Ringkonnakohus väljendas otsuses arvamust, et tegemist on põhimõttelise küsimusega, kas kohaliku omavalitsuse üksus võib enda kasutuses oleva (avaliku) raha eest tellida eraisikutelt valimisteemalisi televisioonisaateid. Kohus jõudis tõendeid hinnates järelduseni, et Tallinna linna poolt tellitud telesaated kandsid endas eesmärki mõjutada valijaid hääletama kaebaja ja tema nimekirjas kandideerinud inimeste poolt. Saateid ei saanud pidada tasakaalustatuks ega sõltumatu ja vaba ajakirjanduse üldtunnustatud normidele vastavaks. Vaidlusalused saated olid poliitilise sisuga. Selliste saadete eest tasumine kohaliku omavalitsuse üksuse poolt vastab keelatud avalike vahendite kasutamisele Erakonnaseaduse § 12 ¹ lg 3 ja 12 ³ lg 2 p 2 tähenduses ning kaebajal tuleb see raha tagastada Tallinna linnale.