NOVE esindas edukalt kindlustusandjat tulekahjuga seotud ulatuslikus kindlustushüvitise vaidluses

NOVE vandeadvokaat Marika Oksaar esindas edukalt kindlustusandjat ulatusliku kindlustushüvitise vaidluses, mis seondus ärikinnisvara tulekahjuga. Tegemist oli tõenduslikult mahuka ning tehniliselt keerulise vaidlusega (mida ilmestab nt kaheksa tehnilist ekspertiisi), mis puudutas lisaks kindlustusõigusele ka ehitus- ja tuleohutusnõudeid. Vaidluse keskseteks küsimusteks oli tulekahju põhjus, kindlustusvõtja ja tema üürniku ehitus- ja tuleohutusalased rikkumised ning nende mõju kahju tekkimisele ja kindlustusandja täitmise kohustusele. Vaidluse tulemus (kindlustusvõtja hagi täies ulatuses rahuldamata jätmine) ületas kliendi ootusi.   

Vaidlust nõustas ka NOVE vandeadvokaat Andrus Kattel.