NOVE nõunik Indrek Niklus koolitas notareid

NOVE nõunik Indrek Niklus koolitas Notarite Koja poolt tellitud ja Tartu Ülikooli poolt korraldatud veebikoolitusel notaribüroode töötajaid teemal “Pankroti- ja täitemenetlus, muudatused ja praktilised küsimused”.

Indrek keskendus oma ettekandes eelkõige 01.02.2021 jõustunud pankrotiseaduse muudatustele. Koolituse eesmärgiks oli anda ülevaade kõige olulisematest pankrotiseaduse muudatustest. Seejuures pöörati erilist tähelepanu notarite jaoks olulistele teemadele, nagu näiteks pärandvara pankrotimenetlus ja piiratud asjaõiguste omajate õiguslik positsioon pankrotimenetluses.

Veebikoolitusel osales pea 130 notaribüroo töötajat.