NOVE esindas edukalt AS-i SEBE kohtuvaidluses seoses MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse korraldatud konkursiga otselepingu sõlmimiseks

NOVE vandeadvokaat Veikko Puolakainen esindas edukalt Eesti juhtivat bussiettevõtjat AS-i SEBE kohtuvaidluses, mis puudutas MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus korraldatud Harju Maakonna avaliku bussiliiniveo hanget. Hankija kuulutas käimasoleva hankemenetluse kestel välja täiendava konkursi otselepingu sõlmimiseks Harju Maakonna idasuuna bussiliiniveo osas, sest põhihange oli takerdunud erinevatesse kohtuvaidlustesse ja esines oht liiniveo katkemiseks. Konkursi võitis ning edukaks pakkujaks tunnistati senine vedaja AS SEBE. Paremuselt teine pakkuja, OÜ ATKO Liinid, vaidlustas konkursi tulemused. Riigihangete vaidlustuskomisjon jättis vaidlustuse läbi vaatamata kaebeõiguse puudumise tõttu. Vaidlustaja esitas kaebuse Tallinna Halduskohtule, mis lõpetas menetluse hilisemast kaebusest loobumise tõttu, kuna otseleping oli kohtusse pöördumise ajaks juba sõlmitud. Otselepingu sõlmimine tagas Harju Maakonna idasuunal reisijateveo katkematu jätkamise ka olukorras, kus põhihankes jätkusid erinevad vaidlused.