NOVE saavutas Riigikohtus kliendile positiivse kohtuotsuse teedeehitusega seotud vaidluses

NOVE esindas edukalt klienti kohtuasjas nr 2-16-16481, kus Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kogu koosseis rahuldas osaliselt PKM Grupp OÜ kassatsioonkaebuse. Vaidlus puudutas seda, milline on teedeehitaja vastutus olukorras, kus tellija soovib temale töövõtja poolt pakutust erinevat liiki katendiga tee või platsi ehitamist ning tellija hiljem leiab, et tema poolt tellitud katendi liik ei vasta tema soovidele. Riigikohus tühistas käsitletava kohtuotsusega ringkonnakohtu otsuse, milles peeti tekkinud olukorra eest vastutavaks PKM Grupp OÜ-d kui teedeehitajat. PKM Grupp OÜ-d esindas Riigikohtus NOVE vandeadvokaat Kristjan Tamm.