Arsi Pavelts osales Riigikohtu Menetlusõiguse 2023 konverentsi Tsiviilkohtumenetluse paneeldiskussioonis

NOVE vaidluste lahendamise valdkonna juht Arsi Pavelts panustas Riigikohtu korraldatud menetlusõiguse konverentsi Kohtumenetlused muutuvas asjas: mis jääb ja mis muutub? tsiviilkohtumenetluse teemalises paneeldiskussioonis „Kohtu asjaga tegelemise ulatus ja standard“. Paneelis arutleti muu hulgas, mida teha selleks, et kohtunikud ja advokaadid töötaksid ühise eesmärgi – kohtuasja kiire ja õige lahendamise – nimel?

Arsi hinnangul on kohtumenetluse suurimaid murekohti asjade menetlemisel ühetaolisuse, stabiilsuse ja ennustatavuse puudumine: „Kohtumenetlus on endiselt kahjuks liiga palju black box, kus pea kunagi ei tea, mis hakkab juhtuma ja kuhu see kõik välja jõuab. Kliendid ja esindajad ootavad ühetaolisust, stabiilsust ja ennustatavust. Seda endiselt kahjuks napib. Konverentsi korraldamine loob hea võimaluse tuua kokku kohtumenetluse erinevad osalised-  kohtunikud, esindajad, prokurörid –, et avatult arutada kohtumenetlustega seotud kitsaskohti. Loodan, et menetlusõiguse konverentsist saab iga-aastane traditsioon, kuna probleemide tunnistamisel ja erinevate osapoolte diskussioonil on keskne roll kohtumenetluse paremaks muutmisel.“

Konverentsi ettekandeid ja arutelusid saab järele vaadata siit.

Foto: menetluskonverents2023.ee