NOVE Riigihangete Konverentsil 2023: Vaidlustusmenetlus – kas saame õiglust ja tõhusat kaitset?

Veiko Vaske ja Mart Parind astuvad üles 9. novembril Addenda korraldataval Riigihangete Konverentsil 2023 ettekandega „Vaidlustusmenetlus – kas saame õiglust ja tõhusat kaitset?

Levinud arusaama järgi toimib riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) läbiviidav vaidlustusmenetlus õlitatult, tagades kiirelt ja kvaliteetselt tõhusa õiguskaitse. Sellise mõttelaadi heaks näiteks on paar aastat tagasi juhtunu, kui Rahandusministeerium soovis hankevaidluste süsteemi reformida ja muuta VAKO kohtusüsteemi osaks, kuid huvirühmade jäisevõitu tagasiside tõttu jäeti plaan sinnapaika.

Mart Parind ja Veiko Vaske polemiseerivad oma ettekandes erinevate praktiliste näidete varal, kas vaidlustusmenetluse edulugu on tõesti totaalne või leidub ses loos ka mõningaid kitsaskohti. Kõne alla tulevad VAKO pädevus, menetlustähtajad, infovaeguse olukorras sündivad „kalastamiskaebused“, probleemid ärisaladusega, hankelepingu sõlmimise erakorralise loa andmine ja veel teisedki teemad.

NOVE riigihankeõiguse kompetentsikeskus kuulub Eesti õigusteenuste turu absoluutsesse tippu. Valdkonna juht vandeadvokaat Veiko Vaske on olnud üks riigihangete seaduse autoreid, ta tegutses aastatel 2007–2012 VAKO liikmena esimese instantsi õigusemõistja rollis ja omab 10-aastast kogemust riigihangete valdkonnale spetsialiseerunud advokaadina. Samuti on ta tunnustatud õppejõud ja autor. Mart Parind tegutses VAKO liikmena aastatel 2017–2022, tema kaasjuhtimisel on ilmunud Eesti riigihankeõiguse valdkonna tuumikteos: riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne (Juura 2019) ja tänasel päeval õpetab ta noori juriste Tallinna Ülikoolis. 

Registreeru konverentsile siin.

Foto: Addenda