NOVE nõustab Tartu Ülikooli seoses Eesti geenivaramuga

Eesti geenivaramu on enam kui 200 000 geenidoonori geeni- ja terviseandmeid koondav andmekogu, mida haldab Tartu Ülikool. Nagu märgitakse Tartu Ülikooli genoomika instituudi veebilehel: arvestades, et biopanka kuulub 20% Eesti täisealisest elanikkonnast, on tegemist nii kodumaise kui ka rahvusvahelise bioloogia- ja arstiteaduse arengu jaoks väga olulise andmebaasiga.

NOVE-l on olnud alates 2020. aastast privileeg nõustada Tartu Ülikooli seoses selle väga väärtusliku andmekogu teadustöös meditsiinilise innovatsiooni eesmärgil kasutamise õigusküsimustega. Tartu Ülikooli nõustavasse meeskonda kuuluvad NOVE-st partner Mari Past, vandeadvokaat Maret Kruus, partner Arsi Pavelts ja vandeadvokaat Veiko Vaske.

„Geneetika teadusena ja genoomika instituut koos sellega on astumas sümboolselt suurt sammu. Oleme aastakümneid andnud oma panuse geeniteaduse arengusse ja hoiame seda lippu jätkuvalt kõrgel. Nüüd on meie uus suur ülesanne panustada, et kogu see hea teadus ühiskonda ja inimesteni tagasi jõuaks,“ kommenteerib Genoomika instituudi direktor Mait Metspalu instituudi kodulehel järgmisi väljakutseid.

„Meie järgmine suur väljakutse on anda panus ka rahvusvahelisse innovatsiooni ja uutesse avastustesse meditsiini valdkonnas. Kuigi genoomika instituut on saanud ja on muutumas üha ahvatlevamaks teaduskeskuseks teadlaste ringkonnas, siis vaatamata sellele näeme, et me üksi ei suuda ealeski kogutud andmeid täies potentsiaalis ära kasutada innovatsiooni loomiseks. Siinkohal on märksõnaks koostöö: nii teiste ülikoolidega üle maailma, kui ka eraettevõtetega. Loomulikult on seejuures meie esimeseks prioriteediks andmete turvalisus ja kõrgeimate eetikastandardite järgimine. Seega, luues võimalused väärtusliku andmebaasi kättesaadavaks tegemiseks usaldusväärsetele partneritele, saame aidata uutel personaalmeditsiini teenustel jõuda nii meie oma Eesti inimesteni, kui ka kõigini kogu maailmas.“

Allikas: Mait Metspalu eessõna Genoomika instituudi 2021. aasta kokkuvõttele, leitav siit.