Vandeadvokaat Veikko Puolakainen esindas kohtus edukalt Saaremaa valda leppetrahvinõudega seotud ehitusvaidluses

NOVE vandeadvokaat Veikko Puolakainen esindas kohtus Saaremaa valda vaidluses kokku kolme ehitusettevõttega (Tesman Ehitus OÜ, Tesman OÜ ja Level AS), mis tõusetus Kuressaare Tuulte Roosi lasteaia rekonstrueerimistöödega hilinemisest ja seeläbi leppetrahvi rakendamisest.

Leppetrahv oli kokku lepitud riigihanke tulemusena sõlmitud töövõtulepingus ETÜ 2013 tingimustel (Ehituse Töövõtulepingu Üldtingimused).

Vaidluse põhjustas asjaolu, et vaatamata objekti valmimise lõpptähtaja kokkuleppelisele pikendamisele ei jõudnud ehitajad/töövõtjad töödega kokkulepitud tähtaegadeks valmis. See tõi kaasa leppetrahvinõude rakendamise tellija / valla poolt ja vastavas osas tasaarvestuse tegemise töövõtjatele makstava tasunõudega.

Kohtusse pöördusid hagejatena ehitusettevõtjad. Vaidlus hõlmas endas erinevaid leppetrahvi nõudmiste eelduste kontrollimist. Kohtud tegid kindlaks, et kõik leppetrahvinõude eeldused olid täidetud. Poolte vahel oli sõlmitud kehtiv leppetrahvikokkulepe, töövõtjad rikkusid lepingut ja tellija on leppetrahvi nõudmise soovist mõistliku aja jooksul teatanud. Leppetrahvi vähendamiseks alust ei ole. Leppetrahvi nõue ei ole hea usu põhimõtte vastane. Tööde valmimisega hilinemist ei põhjustanud ka Covid 19 viirus 2020 keskel või muu objektiivne takistus. Kohtute jaoks ei olnud veenev ka argument, et leppetrahvinõude maksmapaneku välistab nõudmise soovi edastamine lepingus märgitud e-posti aadressile, kui poolte pikaajaline praktika omavahelises suhtluses lepingu täitmise ajal toimus pidevalt teistelt e-posti aadressidelt, mis lisaks olid märgitud äriühingu ametliku kontaktaadressina äriregistris, majandustegevuse registris kui ka kodulehel.

Pärnu Maakohus nõustus kõikide Saaremaa valla põhjendustega ja jättis hagi rahuldamata. Tallinna Ringkonnakohus jättis hagejate apellatsioonkaebuse rahuldamata ja maakohtu otsuse muutmata ning nõustus kõikide maakohtu otsuse põhjendustega neid kordamata. Riigikohus keeldus hagejate kassatsioonkaebust 14.11.2022 määrusega menetlusse võtmast ja seega jõustus lõplikult Pärnu Maakohtu varasem otsus. Kohtute otsusel jäeti valla menetluskulud mõlemas kohtuastmes hagejate kanda.

Kohalik meedikajastus 15.11.2022:

https://saartehaal.postimees.ee/7648511/riigikohus-jattis-tuulte-roosi-lasteaia-rekonstrueerimis-toode-kaebuse-menetlusse-votmata