NOVE edukas Riigikohtus: leppetrahviteate jätmine sõiduki kojamehe vahele on mõistlik viis trahvist teatamiseks

NOVE vandeadvokaadid Arsi Pavelts ja Urmas Volens esindasid edukalt Riigikohtus parkimiskorraldajat põhimõttelise tähtsusega vaidluses, milles Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kogu koosseis leidis, et leppetrahviteate jätmine sõiduki esiklaasi kojamehe vahele on mõistlik viis sellise trahviteate edastamiseks. Trahviteate kojamehe vahele jätmist ei saa kolleegiumi hinnangul mõistlikuks pidada vaid erandlikel puhkudel, näiteks orkaani või muu looduskatastroofi esinemisel. 

Riigikohtusse jõudnud tsiviilasjas oli hageja osaühing EUROPARK ESTONIA, mille parkimisalal parkinud kostja jättis hagiavalduse järgi tasumata 11 parkimistrahvi ligi pooleteise aasta jooksul. Parkimisala valdaja väitel teatas ta leppetrahvist iga kord, pannes trahviteate sõiduki esiklaasile kojamehe vahele. Kostja sõnul ta trahviteateid kätte ei saanud. Nii vaidlesid parkimisala haldaja ja sõiduki parkija selle üle, kas trahviteate sõiduki esiklaasile jätmine  oli mõistlik viis selle edastamiseks.

Harju Maakohus rahuldas osaühing EUROPARK ESTONIA hagi. Tallinna Ringkonnakohus ei nõustunud maakohtu otsusega ning tühistas selle. Ringkonnakohus põhjendas, et trahviteate jätmine sõiduki esiklaasi kojamehe vahele ei olnud mõistlik viis teatamiseks, kuna parkimisala haldajaks olnud hagejale oli teada nii sõiduki vastutav kasutaja kui tema kontaktandmed.

Riigikohtu tsiviilkolleegiumi hinnangul võib pidada sellist trahviteate jätmise viisi aga mõistlikuks. Trahviteate kojamehe vahele jätmine pole mõistlik vaid erandlikel puhkudel, näiteks orkaani või muu looduskatastroofi esinemisel. Kui erandlikke asjaolusid pole, võib trahviteate esitaja arvestada, et trahvisaaja on selle kätte saanud. Kolleegiumi hinnangul ei muuda leppetrahviteate edastamise viisi ebamõistlikuks iseenesest asjaolu, et trahviteate esitajale oli teada sõiduki vastutava kasutaja isik ja tema kontaktandmed.

Riigikohus tühistas ringkonnakohtu otsuse ja saatis asja uueks läbivaatamiseks samale kohtule. Ringkonnakohus peab asja uuel läbivaatamisel hindama kõiki kostja apellatsioonkaebuses esitatud väiteid.

Loe lisaks: OTSUS