NOVE esindas USA relvatootjat Lewis Machine & Tool Company (LMT) edukalt kohtuvaidluses

NOVE esindas USA relvatootjat Lewis Machine & Tool Company (LMT) edukalt kohtuvaidluses seoses Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse korraldatud riigihankega Kaitseväele uute 5.56mm ja 7.62mm käsitulirelvade ostmiseks. NOVE vandeadvokaat Veiko Vaske esindas LMT-d nii Riigihangete vaidlustuskomisjonis kui halduskohtus, kus osutusid alusetuks konkurendi kahtlused, et LMT pakutud relvade vastavust tõendavaid verifitseerimisteste ei läbitud nõuetekohaselt. Vaidluse õiguslik sisu puudutas hankija õigust saada pakkumuse kontrollimisel just sellist infot, nagu tal tegelikult vaja on ning hankedokumentide tõlgendamise piiride mahamärkimist. Halduskohtu otsusele, millega kaebus jäeti rahuldamata, tähtajaks apellatsioonkaebust ei esitatud. Vaidluse lõppemine avab ukse Eesti läbi aegade suurimas avalikus relvahankes kokku kuni 75 miljoni eurose mahuga raamlepingu sõlmimiseks, mis lisaks relvade ostmisele hõlmab ka lisaseadmeid, varuosi ja hooldusteenust vähemalt 20-aastase elutsükli vältel.