NOVE esindas edukalt AS-i SEBE kohtuvaidluses seoses Pärnu Maakonna avaliku bussiliiniveo hankega

NOVE esindas edukalt Eesti juhtivat bussiettevõtjat AS SEBE kohtuvaidluses seoses MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus korraldatud Pärnu Maakonna avaliku bussiliiniveo hankega. Hankija lükkas riigihanke Põhja liinigrupi osas, mille eeldatav maht aastatel 2019–2029 on 22 miljonit eurot, tagasi konkureeriva ettevõtja pakkumuse, kuna selles olid esitatud ebaõiged andmed hankelepingu alusel teostatava veomahu ja teenuse osutamiseks pakutavate busside kohta. Pakkuja kaebuse jätsid rahuldamata nii riigihangete vaidlustuskomisjon kui ka kohtud. Riigikohus jättis maikuu lõpus kassatsioonkaebuse menetlusse võtmata, mis lõpetas pika kohtuvaidluse ja jättis jõusse AS SEBE pakkumuse edukaks tunnistamise otsuse. Vaidluse põhilisteks küsimusteks olid pakkuja hoolsuskohustus pakkumuse esitamisel ning hankija pädevus pakkumuse sisu selgitada, kui see seaks ohtu pakkujate võrdse kohtlemise. NOVE poolt esindasid edukat pakkujat vandeadvokaadid Veiko Vaske ja Veikko Puolakainen.