Intellektuaalne omand

Ammu on möödas ajad, mil intellektuaalne omand tähendas vaid kirjandusteoseid, muusikapalu ja aurumootoril põhinevaid leiutisi. Tänapäeval leiab intellektuaalset omandit kõikjalt ning see puudutab iga ettevõtet ja asutust. Tarkvara ja koodijupid on kaitstud autoriõigusega, niisamuti turunduses kasutatavad fotod ja promotekstid, peaaegu igal ettevõttel on oma tähis või tunnusmärk, mida kaitsta kaubamärgina, ettevõtte toodang võib olla kaitstav tööstusdisainilahendusena jne. NOVE asjatundlik tiim aitab klientidel hallata ja kaitsta intellektuaalse omandi portfelli, pakkudes nõustamist ja abi laias valikus erinevais töödes.

Intellektuaalse omandi valdkonnas pakuvad NOVE advokaadid klientidele abi muu hulgas järgmises:

  • esindus intellektuaalset omandit puudutavates vaidlustes nii kohtus kui erinevates kohtuvälistes vaidluste lahendamise organites (nt tööstusomandi apellatsioonikomisjon, domeenivaidluste komisjon)
  • autori- ja litsentsilepingute koostamine
  • nõustamine seoses autoriõigust ja esitajaõigusi puudutavate projektide ja eriküsimustega
  • nõustamine kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste registreerimisel ning koostöö kompetentsete patendivolinike ja muude erialaekspertidega, et pakkuda kliendile optimaalset terviklahendust
  • kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduse õigusliku kaitstavuse ning nende kasutamise lubatavuse analüüsimine
  • asutuse või ettevõtte töölepingute audit, tagamaks, et neis sisalduvad kliendi parimatele huvidele vastavad autoriõigusklauslid
  • nõustamine seoses uudsete tehnoloogiate juurutamisel ja kasutamisel kerkivate autoriõiguse alaste küsimustega (nt NFT-de ja muude plokiahelatehnoloogiate ning tehisintellektil põhinevate rakenduste puhul)
  • koolitused intellektuaalse omandi alal

Intellektuaalse omandi meeskond:

Mart Parind (valdkonna juht ja kontaktisik)
Arsi Pavelts
Marika Mugur
Mari Past
Veiko Vaske
Sten Tikerpe
Laura Raadik