Kindlustusõigus 

NOVE kindlustusõiguse töörühm on tugevamaid Eestis. Valdkonna juht Andrus Kattel omab enam kui 20-aastast kogemust sadade kindlustusvaidluste edukal lahendamisel ning tunneb kindlustuses iga detaili.

NOVE advokaadid on tulemuslikult nõustanud ja vaidlustes edukalt esindanud Eesti juhtivaid kindlustusseltse järgmistes valdkondades:

  • kahjunõuete lahendamise nõustamine kõikides kahjukindlustuse liikides ning juhtumites
  • esindamine erinevate kahjude hüvitamise ja nõuete esitamisega seotud küsimustes (sh Cyber, D&O, BI)
  • vastutuskindlustus – erinevate erialase tegevuse (projekteerimine, FIDIC-töövõtt, konstrueerimine, tootmine, turustamine) ja kohustusliku kutsekindlustuse alaste (notari, kohtutäituri, kindlustusmaakleri, advokaadi ja pankrotihalduri) nõuete lahendamise nõustamine
  • nõustamine erinevate kahjukindlustuse toodete tingimuste ja müügi- ning käsitlusprotsesside väljatöötamisel

Kindlustusõiguse meeskond:

Andrus Kattel (valdkonna juht)
Marika Mugur
Indrek Niklus

Valik tehtud töid:

  • Compensa Vienna Insurance Group, akcinė draudimo bendrovė (Eesti filiaali kaudu kui Seesam Insurance AS-i üldõigusjärglane) edukas esindamine kõikides kohtuastmetes (sh Riigikohtus) RAGN- SELLS AS vastu läbi aegade ühes suurimas kindlustushüvitise ja viivise nõudmise vaidluses. Kindlustusseltsi vastu esitati rahaline nõue üle 9 MEUR seoses Ragn- Sells AS prügila põlenguga. Kohtud jätsid hagi rahuldamata (2019-2021)
  • If P&C Insurance AS-i esindamine projekteerija vastutuskindlustuse vaidluses projekteerimisettevõtjaga ja kontserniga Skanska viimase nõuete tõrjumiseks (FIDIC üldtingimustel sõlmitud projekteerimis-ehitusleping) 
  • ADB Gjensidige Eesti filiaali esindamine vaidluses kindlustusvõtja, kindlustusmaakleri ja viimase vastutuskindlustusandjaga küsimuses, kes kindlustussuhte osalistest vastutab alakindlustusega kindlustuslepingu sõlmimise eest ning kas alakindlustuse tõttu saamata jäänud kindlustushüvitise peaks korvama kindlustusmaakler (tema vastutuskindlustus, RKTKo nr 3-2-1-57-16)
  • Kindlustusandja nõustamine ja esindamine pankrotihalduri kutsekindlustusega seotud vaidluses. Kaasuses tuli lahendada tavapärasest keerulisema pankrotimenetluse ajal pankrotivõlgniku majandustegevuses tekkinud pingeliste suhete kompleksiga võlausaldajate, pankrotis ühingu ja tema võlgnike ning pankrotimenetluse organite (toimkond, haldurid) vahel kaasnenud pankrotis ühingu majandustegevuse katkemise ja võimaliku saamata jäänud tulu nõuded
  • ERGO Insurance SE nõustamine projekteerija vastutuskindlustuse vaidluse lahendamisel piiriülese projekteerimistegevusega seotud kahjunõudes. Vaidlus kahju ja selle põhjuse, kahju suuruse ning kindlustuskaitse ulatuse üle päädis esialgse nõude vähendamisega 9/10 võrra