Perekonnaõigus ja rahvusvaheline perekonnaõigus

Perekonnaõigus on vaieldamatult õigusvaldkond, mis puudutab inimeste kõige isiklikumaid muresid ning millega kaasneb sageli rohkelt emotsioone. NOVE perekonnaõiguse tiim on valmis olema nendes keerulistes olukordades toeks ning igati kaasa aitama kohtuväliste läbirääkimiste pidamisel. Kui aga kohtuvälised kokkulepped ei õnnestu, suudame pakkuda lahendusi ja abi ka kõige keerulisemates perekonnaõiguslikes vaidlustes. Seda ka olukorras, kui pooled elavad erinevates riikides või laps on teise vanema nõusolekuta viidud välisriiki. Andra Olm on nõustanud ja esindanud kliente kõikides perekonnaõiguse valdkondades nii siseriiklikult kui piiriüleselt.

Perekonnaõigusega seoses pakume oma klientidele abi järgmistes valdkondades:

 • vanemluskokkulepped ja elatise tasumise kokkulepped
 • isaduse vaidlustamine ja tuvastamine
 • laste suhtluskorra vaidlused
 • hooldusõiguse muutmine ja piiramine kohtus
 • otsustusõigus (näiteks lapsega reisimiseks või lapse elukoha registreerimiseks)
 • ülalpidamiskohustused, sh elatis lapsele
 • tehingud lapse varaga
 • nõustamine abieluvararežiimi valikul ja abieluvaralepingute sõlmimisel
 • abielulahutus ja abieluvara jagamine
 • mitteabielulise kooselu lõpetamine ja kooselu kestel ühiselt soetatud vara küsimused
 • lapsendamisega seotud õiguslikud aspektid
 • eestkoste seadmine ja lõpetamine, eestkostja ülesanded
 • erieestkoste
 • perekonnaõiguse koolitused (abikaasade varasuhted, elatis, hooldusõigus, eestkoste, kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused eestkostjana)
 • rahvusvaheline lapserööv, lapse tagastamine Haagi 1980. aasta konventsiooni alusel
 • vanemliku vastutuse kokkulepete ja kohtulahendite tunnustamine ja täitmine välisriigis
 • ülalpidamiskohustuste kokkulepete ja kohtulahendite tunnustamine ja täitmine välisriigis
 • piiriülene abielulahutus (kohtualluvuse ja kohaldatava õiguse küsimused)
 • nõustamine ja esindamine täitemenetluses elatise, hooldusõiguse ja suhtlusõiguse asjades

Perekonnaõiguse meeskond:

Andra Olm (valdkonna juht)
Indrek Niklus
Liis Kikas