Meditsiiniõigus

Tervishoiuteenuste osutamine ja ravimite müük on detailselt reguleeritud valdkonnad. NOVE meditsiiniõiguse tiim on nõustanud erinevas suuruses nii statsionaarsete kui ka ambulatoorsete tervishoiuteenuste osutajaid, rahvusvahelisi ravimikontserne, meditsiiniseadmete müüjaid, kliiniliste uuringute korraldajaid ning meditsiinisektori katusorganisatsioone. Mari Matjus on keskendunud tervishoiusektori ettevõtjate tegutsemisele kooskõlas keeruka õigusruumiga. Maret Kruus on osalenud viimaste aastate olulisemate raviveaga seotud vaidluste lahendamisel. 

Meditsiiniõigusega seoses pakume oma klientidele abi järgmistes valdkondades:

 • tervishoiuteenuse osutajale kehtestatud nõuded
 • tervishoiuasutuse ja tervishoiutöötaja vastutus, raviviga
 • dokumenteerimiskohustus
 • tervishoiuteenuse reklaami piirangud
 • lepingud tarnijate ja koostööpartneritega
 • ravimite tootmise, hulgi- ja jaemüügi nõuded ning tegevuspiirangud
 • terviseandmete kaitse
 • korruptsiooni vältimise reeglid meditsiinis
 • tervishoiuõiguse koolitus (tervishoiuasutuse ja -töötaja vastutus, raviviga, dokumenteerimiskohustus, korruptsiooni vältimine)

Valik tehtud töid: 

 • Eesti suurima eratervishoiuettevõtete grupi Medicum nõustamine tervishoiuõiguses
 • Eesti suurima taastusravihaigla SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus nõustamine tervishoiuõiguses
 • Tartu Ülikooli Kliinikumi nõustamine tervishoiuõiguse teemadel
 • Endokrinoloogiaalasele ravile keskendunud erakliiniku Eesti Diabeedikeskus nõustamine tervishoiuõiguses
 • Dr Marek Šoisi erakliiniku Loote Ultraheliskriining nõustamine tervishoiuõiguses
 • Pikaajalise kogemusega ilukliiniku Medemis nõustamine tervishoiu- ja andmekaitseõiguses
 • Koolitused tervishoiuettevõtetele ja tervishoiutöötajate liitudele
 • Tervishoiuettevõtete nõustamine seoses terviseandmete töötlemisega
 • Tervishoiuteenuse osutaja nõustamine seoses tervishoiuteenuse osutamise lepinguga

Meditsiiniõiguse meeskond:

Mari Matjus (töörühma juht)
Maret Kruus