Euroopa õigus

Pikkade aastakümnete jagu üha tihedamat koostööd on muutnud Euroopa riikide omavahelised õigussuhted aina läbipõimunumaks ja keerulisemaks. Nii on ka Eesti õigusruum tulvil Euroopa regulatsioone, eeskätt Euroopa Liidu omi, mille eest ei pääse ilmselt ükski Eesti ettevõtja ega ametiasutus. Seejuures on Euroopa õigusaktid pahatihti pikad, raskepärased ning ilma sügavate eriteadmisteta asjaomasest kohtupraktikast keerulised mõista, mistõttu on Euroopa õigusvetes seilamine ilma asjatundja juhatuse ja nõuta sageli keeruline kui mitte võimatu. NOVE meeskonnal on esmaklassilised teadmised ja silmapaistvad kogemused, et aidata oma kliente kõrgeimal tasemel kõigis Euroopa õigusega seotud küsimustes. NOVE Euroopa õiguse tiimi juhib valdkonna ekspert Mart Parind, kelle sulest on ilmunud eesti keeles ainulaadne Euroopa Liidu õigust seletav ja analüüsiv koguteos, mis on leidnud tee paljude Eesti õigusnõustajate ja kohtunike lauale.

NOVE tiim aitab kliente väga mitmesugustes Euroopa õigusega seonduvates küsimustes, sealhulgas:

  • nõustamine ja esindamine suhtluses erinevate Euroopa institutsioonide ja asutustega, sh ärialane argisuhtlus, erinevad toetustaotlused, nõudekirjad jpm
  • õigusliku positsiooni kujundamine ning vaidlusstrateegia seadmine vaidlustes Euroopa võimuasutustega
  • esindamine Euroopa kohtuasutustes, sealhulgas Euroopa Liidu Kohtus ja Euroopa Inimõiguste Kohtus
  • nõustamine Euroopa Liidu õigusaktide sisustamisel ja tõlgendamisel
  • nõustamine Euroopa Liidu õiguse riigisisesesse õigusesse ülevõtmisel, sh vajalike tegevuste kaardistamine ja vajalike eelnõude koostamine
  • koolitused Euroopa Liidu õiguse, Euroopa inimõiguste konventsiooni ja muude Euroopa õigusinstrumentide teemadel

Euroopa õiguse meeskond:

Mart Parind (valdkonna juht ja kontaktisik)
Veiko Vaske
Kristiina Koll
Andra Olm