Kristiina Koll

nõunik
+372 610 8030
+372 5561 8621
kristiina.koll@nove.ee

Tegevusvaldkonnad
Üldine lepinguõigus
Riigisuhted, poliitika kujundamine, uuringud
Vaidlused
Ehitus, projekteerimine ja kinnisvara
Euroopa õigus

 

Nõunik Kristiina Koll on spetsialiseerunud ja nõustab NOVE advokaate peamiselt eraõiguslikes küsimustes.

Enne NOVE-ga liitumist töötas Kristiina Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunikuna. Tema põhiliseks tööülesandeks ministeeriumis oli erinevate võlaõiguslike analüüside ja seadusemuudatuste ettevalmistamine, mistõttu on Kristiinal põhjalik kogemuste pagas Eesti seadusloome protsessi puudutavates küsimustes. Muu hulgas on ta osalenud tarbijakrediidi, viiviste, sissenõudmiskulude, pakettreiside ning eluruumi üürilepingute reeglite muudatuste koostamises.

Kristiinal on laialdased teadmised Euroopa Liidu õigusloomest ja pikaajaline kogemus EL nõukogu ja Komisjoni erinevates töörühmades osalemises ning Eesti riigi huvide esindamisel. Eesti eesistumise ajal osales Kristiina eksperdina tarbijalemüügi ja digitaalse sisu direktiivide menetlemisel.

Kristiina on omandamas Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas doktorikraadi. Tema uurimistöö keskendub digitaalse sisu üleandmise ja digitaalse teenuse osutamise lepingutele.

*Vastavalt advokatuuriseaduse § 40 lg-le 3 ei osuta nõunik õigusteenust. Nõunik abistab advokaati.

Töökogemus

2022–… Advokaadibüroo NOVE, nõunik
2009–2021 Justiitsministeerium, eraõiguse talituse nõunik
2014 märts–aprill praktika Saksamaa Justiits- ja Tarbijakaitseministeeriumis

Haridus

2020–… Tartu Ülikooli õigusteaduskond, doktorantuur
2023 teadustöö doktoriõpingute raames Göttingeni ülikooli juures Saksamaal
2022 teadustöö doktoriõpingute raames Bayreuthi ülikooli juures Saksamaal
2009–2011 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, magistrikraad
2006–2009 Tartu Ülikool õigusteaduskond, bakalaureusekraad

Teaduslikud publikatsioonid

Keeled

eesti, inglise, saksa