Spordiõigus

Nii nagu iga teine inimtegevuse liik, ei jää ka sport puutumata õiguslikust regulatsioonist. Tippspordivõistlustel kehtivad ausa mängu reeglid (nt dopingu tarvitamise ja kokkuleppemängude keeld), sportlase ja sponsori vahelisi suhteid reguleerib leping, pallimängija üleminekuks ühest klubist teise tuleb sõlmida juriidiliselt pädev kokkulepe… NOVE aitab spordiorganisatsioone, spordivõistluste korraldajaid, sportlasi, treenereid, sponsoreid ning teisi spordiga seotud isikuid ja asutusi kõigis sporditeemalistes õigusküsimustes. NOVE advokaatide esmaklassilised õigusteadmised, mis katavad kogu juriidilist spektrit alates lepingute koostamisest lõpetades vaidluste lahendamisega, kombineerituna NOVE tiimis leiduva sügava huviga spordi ja selle toimemehhanismide vastu, võimaldavad meil spordivaldkonna klientidele pakkuda hästi istuvaid rätsepalahendusi, et saavutada soovitud tulemus kliendile kõige optimaalsemal moel.

NOVE advokaadid aitavad spordivaldkonna kliente muu hulgas järgmistes töödes:

  • erinevate sporditeemaliste lepingute koostamine: sponsori-, stipendiumi-, mängija-, treenerileping jpm
  • esindus ja nõustamine sporditeemaliste lepingute läbirääkimisel
  • mitmesuguste võistluseeskirjade ja -statuutide koostamine
  • spordiklubide, -organisatsioonide ja -alaliitude põhikirjade jm sisemiste kordade koostamine
  • esindus sporditeemalistes vaidlustes nii Eesti kui välismaistes kohtutes ja erinevates spetsialiseeritud vahekohtutes ja apellatsioonikomisjonides (FIFA, UEFA, FIBA, CAS jpt)
  • nõustamine sportlasbrändi kujundamisel ja kaitsmisel

Spordiõiguse meeskond:

Mart Parind (valdkonna juht)
Arsi Pavelts