Töösuhted

Nõustame kliente kõikides töösuhete ning töötajatega seotud küsimustes. Aitame koostada erinevaid töösuhetega seotud dokumente: töölepinguid, sisekordasid (sh andmekaitsega seotuid), hoiatusi ja teateid. Anname nõu töölepingute lõpetamist puudutavates küsimustes ja abistame sellega seotud dokumentide vormistamisel. Samuti oleme toeks töösuhetega seotud vaidlustes ning esindame nii Töövaidluskomisjonis kui kohtus.

Töösuhetega seoses pakume oma klientidele abi järgmistes valdkondades:

 • töölepingute koostamine ja täiendamine
 • optsioonilepingute koostamine
 • töökorraldust puudutavate sisedokumentide koostamine ja täiendamine
 • hoiatuste koostamine
 • töölepingu lõpetamisega seotud nõustamine ja vajalike dokumentide koostamine (ülesütlemise teated, koondamisteated, töölepingu lõpetamise kokkulepped)
 • nõustamine seoses tööõnnetuste ja kutsehaigusega seotud kahju hüvitamisega
 • abistamine vaidlustes
 • esindamine Töövaidluskomisjonis ja kohtus

Töösuhete meeskond:

Marika Mugur (valdkonna juht ja kontaktisik)
Veikko Puolakainen
Madis Abel
Laura Raadik

Valik tehtud töid: 

 • suure kaubandusettevõtte töölepingute põhjade ja töökorralduse reeglite kaasajastamine ja täiendamine
 • töötaja nõustamine seoses konkurentsipiirangu kokkuleppega
 • kinnisvaravahendusega tegeleva ühingu nõustamine seoses konkurentsipiirangu kokkuleppe rikkumisega töötaja poolt
 • NOVE vandeadvokaadid Marika Mugur ja Triin Tiru on nõustanud erinevaid tehnoloogiaettevõtteid seoses optsiooniprogrammi väljatöötamisega. 09.05.2022
 • erinevate tehnoloogiaettevõtete töölepingute põhjade ja töökorralduse reeglite kaasajastamine ja täiendamine
 • tööandja nõustamine seoses kutsehaigusega tekitatud kahju hüvitamise nõudega
 • erinevate klientide nõustamine seoses koondamise ja töösuhete lõpetamisega ning vastava dokumentatsiooni ettevalmistamine
 • esindamine erinevates töövaidlustes
 • vastutuskindlustusandja nõustamine seoses tööõnnetusega tekitatud kahju hüvitamisega
 • vastutuskindlustusandja nõustamine seoses tööandja vastutuse ulatusega tööõnnetuse puhul
 • tööõigust puudutavate ülevaadete koostamine