Laura Raadik

vandeadvokaat
lepingu- ja äriühinguõiguse valdkonna juht

+372 610 8016
+372 5815 0030
laura.raadik@nove.ee

Tegevusvaldkonnad
Ühinemised ja omandamised (M&A), äriühinguõigus
Üldine lepinguõigus
Intellektuaalne omand
Töösuhted

 

Laura nõustab kliente äriühingute juhtimise ja osanikevaheliste suhete korraldamisega seotud küsimustes, koostab äriühingu osanike huvidest lähtuvaid põhikirju ja osanikevahelisi lepinguid, osaluste ja varade müügilepinguid ning nõustab kliente restruktureerimisel, kapitali kaasamisel, töötajate motivatsioonipakettide ja optsiooniprogrammide väljatöötamisel ning üldistes äriõiguse küsimustes.

Mainekas rahvusvaheline reitinguagentuur The Legal 500 tunnustas Laura Raadikut 2023. aastal kui kohaliku õigusturu Rising Star äriõiguse valdkonnas.

Lisaks igapäevasele klientide nõustamisele õpetab Laura Tartu Ülikoolis lepinguõiguse ja võlaõiguse üldosa aineid.

Laura on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna cum laude. Õpingute vältel täiendas Laura oma teadmisi Austrias Viini Ülikoolis ja Saksamaal Mannheimi Ülikoolis. Välisülikoolides keskendus Laura peamiselt rahvusvahelisele kaubandusõigusele, vahekohtumenetlusele ja e-kaubanduse õiguslikule raamistikule. Laura on võtnud osa ka Willem C. Visi nimelisest rahvusvahelisest kaubandusõiguse ja vahekohtumenetluse harjutuskohtu võistlusest ning Eesti Harjutuskohtu võistlusest, kus pälvis oma võistkonnaga parima kirjaliku töö auhinna.

Enne liitumist advokaadibürooga NOVE on Laura praktiseerinud mitmes Eesti advokaadibüroos ja läbinud praktika Riigikohtu tsiviilkolleegiumi juures. 

 

Töökogemus

2024–... Advokaadibüroo NOVE, vandeadvokaat
2022–... Tartu Ülikooli õigusteaduskond, lepinguõiguse seminarijuhendaja
2020 –2024 Advokaadibüroo NOVE, advokaat
2020 Advokaadibüroo NOVE, jurist
2017–2020 Advokaadibüroo NOVE, juriidiline assistent
2018–2019 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, õppeassistent

Haridus

2020 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, magistrikraad (cum laude)
2019 Mannheimi Ülikooli õigusteaduskond, vahetussemester
2019 Salzburgi Ülikool, suveülikool Euroopa eraõiguses
2018 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureusekraad
2016 Viini Ülikooli õigusteaduskond, vahetussemester

Liikmesus

Eesti Advokatuur

Tunnustus

  • Legal 500 Rising Star äriühinguõiguse ja M&A valdkonnas 2024, 2023

Muud avalikud sõnavõtud

Keeled

eesti, inglise, saksa