Konkurentsiõigus

NOVE konkurentsiõiguse spetsialist Mari Past on tegelenud konkurentsiõigusega 10 aastat ning nõustanud nii avaliku kui ka erasektori kliente kõigis konkurentsiõiguse valdkondades. Mari Past on õpetanud konkurentsiõigust Tartu Ülikooli magistriõppe tudengitele vastutava õppejõuna juba aastaid. 

Konkurentsiõigusega seoses pakume oma klientidele abi järgmistes valdkondades: 

 • konkurentsiõiguse auditi koostamine
 • konkurentsiõiguse järgimise juhendi koostamine ettevõttele ja vastav koolitus
 • koondumise teate esitamise vajaduse hindamine
 • koondumise teate koostamine ning kliendi esindamine Konkurentsiameti koondumise teate menetluses
 • tehingujärgsed konkurentsipiirangud müüjale
 • konkurentsipiirangud tarne-, edasimüügi- ja muudes lepingutes
 • koostööprojektid konkurendiga
 • infovahetus erialaliidus
 • turgu valitsevas seisundis ettevõtja tegevuspiirangud (nt hinnakujunduses)
 • konkurentsiõiguse koolitus

Konkurentsiõiguse meeskond:

Mari Past (valdkonna juht ja kontaktisik)
Veiko Vaske

Valik tehtud töid: 

 • Medicumi nõustamine ja esindamine koondumise teate menetluses Medicumi Tartu kliiniku müügil BaltCapile
 • BaltCapi esindamine koondumise teate menetluses BaltCapi poolt TREV-2 üle ainukontrolli omandamisel
 • hulgimüüja nõustamine seoses turgu valitseva seisundi omamise ja hinnakujundusega
 • hulgimüüja nõustamine seoses tarnijatega sõlmitavate tarnelepingute konkurentsipiirangutega
 • ettevõtja nõustamine seoses konkurentsipiirangutega rahvusvahelises frantsiisilepingute võrgustikus
 • ettevõtja nõustamine seoses konkurendi poolt tundliku info edastamisega
 • ettevõtja nõustamine seoses konkurentsiõiguse väidetavast rikkumisest tuleneva kahjunõudega
 • ettevõtja nõustamine seoses konkurendiga ühisettevõtte asutamisega
 • erialaliidu nõustamine seoses müügiinfo vahetamisega statistika eesmärgil