Riigihanked

NOVE-s tegutsevad laialdaste kogemustega riigihankeõiguse spetsialistid. Riigihangetele spetsialiseerunud vandeadvokaat Veiko Vaske on olnud üks riigihangete seaduse autoreid ning ta tegutses aastatel 2007–2012 riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmena esimese instantsi õigusemõistja rollis. Selle aja jooksul lahendas ta üle 200 erineva vaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse. Alates aastast 2012 on Veiko Vaske tegutsenud riigihangete valdkonnale spetsialiseerunud advokaadina, esindades kliente edukalt erinevate valdkondadega seotud riigihankevaidlustes ning aidates nii hankijatest kui ka pakkujatest klientidel koostada riigihankedokumente. 

Riigihangetega seonduvalt pakume oma klientidele abi järgmistes valdkondades:

 • pakkujate esindamine hankemenetlustes
 • pakkumuste koostamine ja konsultatsioon
 • hankedokumentatsiooni ja hankija otsuste vaidlustamine
 • vaidlused riigihangete vaidlustuskomisjonis ja vajadusel kohtus  
 • hankijate nõustamine hankedokumentatsiooni koostamisel ja hankemenetluse läbiviimisel
 • hankelepingu täitmine, muutmine ja järelevalve

Valik tehtud töid:

 • Merko Ehitus Eesti AS ja GRK Infra AS edukas esindamine riigihankevaidluses „Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu projekteerimine ja ehitustööde tellimine“ (2020)
 • Bussitanklad OÜ (Eesti Gaas AS kontserni kuuluv ettevõte) esindamine vaidluses Tallinna Linnatranspordi AS-ga (surugaasi hange) (2019–2020)
 • Tallinna Lennujaam AS esindamine riigihankevaidluses pakkujaga (koristusteenuse hange)
 • Selfdiagnostics OÜ esindamine kahes riigihankevaidluses riigihangete vaidlustuskomisjonis (meditsiinitarvikute ostmine) Tervise Arengu Instituudiga (2019-2020)
 • SEBE AS edukas esindamine MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus korraldatud hankega „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju Maakonna ida 2 suuna bussiliinidel“ seotud põhimõttelist laadi riigihankevaidluses, kus hankija kõrvaldas hankemenetluses OÜ ATKO Liinid varasemate oluliste ja pidevate lepingurikkumiste tõttu ja tunnistas edukaks AS SEBE. Vaidlus läbis nii VAKO kui ka kõik kohtuastmed (2019)
 • Eesti juhtiva bussiettevõtja SEBE AS edukas esindamine MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus korraldatud Pärnu Maakonna avaliku bussiliiniveo hankega seotud riigihankevaidluses rohkem kui 22 miljoni eurose väärtusega Pärnu maakonna avaliku liiniveolepingu üle. Vaidlus läbis nii VAKO kui ka kõik kohtuastmed (2019)
 • USA relvatootja Lewis Machine & Tool Company (LMT) edukas esindamine riigihangete vaidlustuskomisjonis ja halduskohtumenetluses seoses Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse korraldatud riigihankega Kaitseväele uute 5.56 mm ja 7.62 mm käsitulirelvade ostmiseks. Tegemist on läbi aegade ühe Eesti suurima avaliku relvahankega (raamlepingu maht kokku kuni 75 miljoni eurot), mis lisaks relvade ostmisele hõlmab ka lisaseadmeid, varuosi ja hooldusteenust vähemalt 20-aastase elutsükli vältel (2019)
 • SEBE AS edukas esindamine MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus korraldatud hankega „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju Maakonna põhja suuna bussiliinidel“ seotud riigihankevaidluses rohkem kui 21 miljoni eurose väärtusega Harju maakonna avaliku liiniveo lepingu üle. Vaidlus läbis nii VAKO kui ka kõik kohtuastmed (2018)
 • AS Merko Ehitus Eesti ja KMG Inseneriehitus AS esindamine riigihanke vaidluses (Keskkonnaministeeriumi riigihanke „Projekteerimis- ja ehitustööd Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamiseks“ (viitenumber 172886), rahaline maht ca 18 MEUR). Vaidlus läbis kõik kohtuastmed (v.a Riigikohus) (2017)
 • Danpower Eesti AS nõustamine mitmes erinevas riigihankemenetlustes (sh hankedokumentide koostamine, hankedokumentatsiooni ja hankemenetluses tehtavate otsuste projektide koostamine, nõustamine pakkumuste esitamisel ja vaidlustusmenetlustes)
 • Haljala Vallavalitsuse teenuste riigihange „Haljala koolihoone ehitusprojekti eelprojekti, ehitusprojekti arhitektuurse osa tööprojekti koostamine ja autorijärelevalve teostamine“ (viitenumber 194492). Hankedokumentatsiooni ja hankelepingu koostamine. Lepingu maksumus 186 000 eurot (2017)
 • SA Vaba Lava nõustamine riigihanke „Vaba Lava Narva teatrikeskuse valgustehnika soetamine“ läbiviimisel ning riigihanke „Vaba Lava Narva teatrikeskuse tribüüni soetamine“ läbiviimisel (2018)
 • Elering AS ehitustööde riigihanke Balticconnectori gaasitrassi “Kiili – Paldiski DN700 MOP 54 gaasitoru projekteerimis- ja ehitustööd ” ehitamise ja projekteerimise hanke võitja (konsortsiumi EG Ehitus AS jt) esindamine lepingu läbirääkimistel, hankelepingu projekti analüüs ja muudatusettepanekute tegemine (viitenumber  191431) (2018)
 • Vaidlustaja AS Dieta esindamine Riigi Kinnisvara AS poolt korraldatud Eesti Rahva Muuseumi köögitehnika hankega seotud vaidlustes. Vaidluse rahaline maht ca 500 000 eurot (2016)
 • SEBE AS tütarettevõtte esindamine riigihanke vaidluses „Tartu linna avaliku bussiliiniveo teenuse tellimine perioodiks 01.07.2017 – 30.06.2027“ (rahaline maht ca 64 MEUR) (2016)
 • SEBE AS / Eesti Buss OÜ (Mootor Grupp AS ettevõtted) esindamine paralleelselt kolmes riigihanke vaidluses „Tartu linna avaliku bussiliiniveo teenuse tellimine perioodiks 01.07.2019 – 30.06.2029“ (2017–2018 rahaline maht ca 64 MEUR, vaidlused läbisid kõik kohtuastmed, v.a Riigikohus)
 • Selfdiagnostics OÜ kui pakkuja esindamine riigihanke vaidluses (Tervise Arengu Instituudi riigihange „Meditsiinitarvikute ostmine: meeste kondoomid (sh ekstra tugevad kondoomid ja lubrikandid), süstlad, nõelad ja naha desinfitseerimise padjad, uriinitestid ja ning infusioonlahus“ (viitenumber 193025), maksumus ca 200 000 eurot (2018)
 • Eesti Interneti Sihtasutus esindus ja nõustamine tarkvara arendusteenuse ostmisega seotud vaidlustes ja sellega seotud riigihanke järelevalvemenetlustes (2016–2018)


Riigihangete meeskond:

Veikko Puolakainen (töörühma juht)
Veiko Vaske
Urmas Volens