Riigihanked

Riigihankeõigus seostub paljude jaoks keerukate ja pealtnäha eluvõõraste reeglitega, mis sageli pigem takistavad, kui soosivad majanduslikult soodsa lepingu sõlmimist. Et selles rägastikus mitte komistada, vaid reeglid hoopis enda kasuks tööle panna, on mõistlik küsida nõu parimatelt. NOVE riigihankeõiguse kompetentsikeskus kuulub Eesti õigusteenuste turu absoluutsesse tippu. Meeskonna tuumiku moodustavad kaks endist riigihangete vaidlustuskomisjoni (VAKO) liiget Veiko Vaske ja Mart Parind ning enam kui 20-aastase kogemusega kohtuvaidluste ekspert Veikko Puolakainen. Sadade hankevaidluste kogemusele tuginedes suudame ennetada probleeme hankemenetlustes ja tuua kliendi kastanid tulest välja õigusvaidlustes.

Valdkonna juht vandeadvokaat Veiko Vaske on olnud üks riigihangete seaduse autoreid, ta tegutses aastatel 2007–2012 VAKO liikmena esimese instantsi õigusemõistja rollis ja omab 10-aastast kogemust riigihangete valdkonnale spetsialiseerunud advokaadina. Samuti on ta tunnustatud õppejõud ja autor. Mart Parind tegutses VAKO liikmena aastatel 2017–2022, tema kaasjuhtimisel on ilmunud Eesti riigihankeõiguse valdkonna tuumikteos: riigihangete seaduse kommenteeritud väljaanne (Juura 2019) ja tänasel päeval õpetab ta noori juriste Tallinna Ülikoolis. Veikko Puolakainen on ülikogenud kohtuadvokaat ja halduskohtumenetluse ekspert, keda kliendid tunnustavad lahendustele orienteerituse ja ärivajaduste hea mõistmise pärast. Vastavalt vajadusele kaasame meeskonna töösse eksperte muudest valdkondadest, nt ehitus- või IT-õiguse alalt, et leida kliendi probleemile terviklik lahendus.

Riigihangetega seonduvalt pakume oma klientidele abi järgmistes valdkondades:

 • pakkujate esindamine hankemenetlustes
 • pakkumuste koostamine ja konsultatsioon
 • hankijate nõustamine hankedokumentatsiooni koostamisel ja hankemenetluse läbiviimisel
 • hankedokumentatsiooni ja hankija otsuste vaidlustamine
 • vaidlused riigihangete vaidlustuskomisjonis ja vajadusel kohtus 
 • hankelepingu täitmine, muutmine ja järelevalve


Riigihangete meeskond:

Veiko Vaske (valdkonna juht ja kontaktisik)
Veikko Puolakainen
Mart Parind

Valik tehtud töid:

 • Saaremaa valla edukas esindamine Riigihangete Vaidlustuskomisjonis, Tallinna Halduskohtus ning Tallinna Ringkonnakohtus seoses riigihankega „Hariduse 13 Kuressaare koolihoone rekonstrueerimine“ (2021)
 • AS Lääne-Tallinna Keskhaigla esindamine toitlusteenuse hankega seotud vaidluses (2021)
 • AS Lääne-Tallinna Keskhaigla edukas esindamine Riigihangete Vaidlustuskomisjonis sideteenuste hankega seotud vaidluses Elisa Eesti AS-ga (2021)
 • Industry62 OÜ esindamine vaidlustus- ja järelevalvemenetluses seoses Transpordiameti infosüsteemide analüüsi, programmeerimis- ja hooldusteenuse riigihankega (2021)
 • Bytelife Solutions OÜ esindamine vaidlustusmenetluses seoses Eesti Energia hüpertaristu terviklahenduse riigihankega (2021)
 • SEBE AS edukas esindamine Tallinna Halduskohtus seoses MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus korraldatud konkursiga otselepingu sõlmimiseks avaliku bussiliiniveo korraldamiseks Harju Maakonna ida suuna bussiliinidel (2020-2021)
 • SEBE AS edukas esindamine Riigihangete vaidlustuskomisjonis seoses MTÜ Põhja- Eesti Ühistranspordikeskus korraldatud hankega „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju Maakonna ida suuna bussiliinidel“ (2021)
 • Põlva valla esindamine riigihankevaidluses seoses mänguväljakute ja välijõusaali rajamisega Põlva vallas (2020)
 • Merko Ehitus Eesti AS ja GRK Infra AS edukas esindamine riigihankevaidluses „Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu projekteerimine ja ehitustööde tellimine“ (2020)
 • Bytelife Solutions OÜ ja CybExer Technologies OÜ ning Vector Synergy Sp. z o.o. esindamine vaidlustusmenetluses ja kohtumenetluses seoses Kaitseministeeriumi NATO Cyber Range WP2 Automaatjuhtimissüsteemi riigihankega (2019–2020)
 • Bussitanklad OÜ (Eesti Gaas AS kontserni kuuluv ettevõte) esindamine vaidluses Tallinna Linnatranspordi AS-ga (surugaasi hange) (2019–2020)
 • Tallinna Lennujaam AS esindamine riigihankevaidluses pakkujaga (koristusteenuse hange)
 • Selfdiagnostics OÜ esindamine kahes riigihankevaidluses riigihangete vaidlustuskomisjonis (meditsiinitarvikute ostmine) Tervise Arengu Instituudiga (2019-2020)
 • SEBE AS edukas esindamine MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus korraldatud hankega „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju Maakonna ida 2 suuna bussiliinidel“ seotud põhimõttelist laadi riigihankevaidluses, kus hankija kõrvaldas hankemenetluses OÜ ATKO Liinid varasemate oluliste ja pidevate lepingurikkumiste tõttu ja tunnistas edukaks AS SEBE. Vaidlus läbis nii VAKO kui ka kõik kohtuastmed (2019)
 • Eesti juhtiva bussiettevõtja SEBE AS edukas esindamine MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus korraldatud Pärnu Maakonna avaliku bussiliiniveo hankega seotud riigihankevaidluses rohkem kui 22 miljoni eurose väärtusega Pärnu maakonna avaliku liiniveolepingu üle. Vaidlus läbis nii VAKO kui ka kõik kohtuastmed (2019)
 • USA relvatootja Lewis Machine & Tool Company (LMT) edukas esindamine riigihangete vaidlustuskomisjonis ja halduskohtumenetluses seoses Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse korraldatud riigihankega Kaitseväele uute 5.56 mm ja 7.62 mm käsitulirelvade ostmiseks. Tegemist on läbi aegade ühe Eesti suurima avaliku relvahankega (raamlepingu maht kokku kuni 75 miljoni eurot), mis lisaks relvade ostmisele hõlmab ka lisaseadmeid, varuosi ja hooldusteenust vähemalt 20-aastase elutsükli vältel (2019)
 • SEBE AS edukas esindamine MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus korraldatud hankega „Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju Maakonna põhja suuna bussiliinidel“ seotud riigihankevaidluses rohkem kui 21 miljoni eurose väärtusega Harju maakonna avaliku liiniveo lepingu üle. Vaidlus läbis nii VAKO kui ka kõik kohtuastmed (2018)
 • AS Merko Ehitus Eesti ja KMG Inseneriehitus AS esindamine riigihanke vaidluses (Keskkonnaministeeriumi riigihanke „Projekteerimis- ja ehitustööd Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamiseks“ (viitenumber 172886), rahaline maht ca 18 MEUR). Vaidlus läbis kõik kohtuastmed (v.a Riigikohus) (2017)
 • Danpower Eesti AS nõustamine mitmes erinevas riigihankemenetlustes (sh hankedokumentide koostamine, hankedokumentatsiooni ja hankemenetluses tehtavate otsuste projektide koostamine, nõustamine pakkumuste esitamisel ja vaidlustusmenetlustes)
 • Haljala Vallavalitsuse teenuste riigihange „Haljala koolihoone ehitusprojekti eelprojekti, ehitusprojekti arhitektuurse osa tööprojekti koostamine ja autorijärelevalve teostamine“ (viitenumber 194492). Hankedokumentatsiooni ja hankelepingu koostamine. Lepingu maksumus 186 000 eurot (2017)
 • SA Vaba Lava nõustamine riigihanke „Vaba Lava Narva teatrikeskuse valgustehnika soetamine“ läbiviimisel ning riigihanke „Vaba Lava Narva teatrikeskuse tribüüni soetamine“ läbiviimisel (2018)
 • Elering AS ehitustööde riigihanke Balticconnectori gaasitrassi “Kiili – Paldiski DN700 MOP 54 gaasitoru projekteerimis- ja ehitustööd ” ehitamise ja projekteerimise hanke võitja (konsortsiumi EG Ehitus AS jt) esindamine lepingu läbirääkimistel, hankelepingu projekti analüüs ja muudatusettepanekute tegemine (viitenumber  191431) (2018)
 • vaidlustaja AS Dieta esindamine Riigi Kinnisvara AS poolt korraldatud Eesti Rahva Muuseumi köögitehnika hankega seotud vaidlustes. Vaidluse rahaline maht ca 500 000 eurot (2016)
 • SEBE AS tütarettevõtte esindamine riigihanke vaidluses „Tartu linna avaliku bussiliiniveo teenuse tellimine perioodiks 01.07.2017 – 30.06.2027“ (rahaline maht ca 64 MEUR) (2016)
 • SEBE AS / Eesti Buss OÜ (Mootor Grupp AS ettevõtted) esindamine paralleelselt kolmes riigihanke vaidluses „Tartu linna avaliku bussiliiniveo teenuse tellimine perioodiks 01.07.2019 – 30.06.2029“ (2017–2018 rahaline maht ca 64 MEUR, vaidlused läbisid kõik kohtuastmed, v.a Riigikohus)
 • Selfdiagnostics OÜ kui pakkuja esindamine riigihanke vaidluses (Tervise Arengu Instituudi riigihange „Meditsiinitarvikute ostmine: meeste kondoomid (sh ekstra tugevad kondoomid ja lubrikandid), süstlad, nõelad ja naha desinfitseerimise padjad, uriinitestid ja ning infusioonlahus“ (viitenumber 193025), maksumus ca 200 000 eurot (2018)
 • Eesti Interneti Sihtasutus esindus ja nõustamine tarkvara arendusteenuse ostmisega seotud vaidlustes ja sellega seotud riigihanke järelevalvemenetlustes (2016–2018)