Andra Olm

advokaat
perekonnaõiguse valdkonna juht

+372 610 8031
andra.olm@nove.ee

Tegevusvaldkonnad
Perekonnaõigus ja rahvusvaheline perekonnaõigus
Vaidlused
Riigisuhted, poliitika kujundamine, uuringud
Täite-, saneerimis- ja pankrotimenetlus
Ehitus ja kinnisvara
Euroopa õigus

 

Advokaat Andra Olm on spetsialiseerunud perekonnaõigusele ja nõustab NOVE kliente eeskätt laste hooldus- ja suhtlusõiguse ning elatise küsimustes, abielu lahutamisel ja abieluvara jagamisel, kuid ka kõikides teistes perekonnaõigusega seotud küsimustes.

Andra on tegutsenud õigusalal juba alates 2002. aastast, mil ta asus tööle notaribüroo juristina. Alates 2004. aastast töötas Andra kokku 18 aastat Justiitsministeeriumis, tegutsedes esimesel kolmel aastal vabakutsete talituses kohtutäiturite, riigi õigusabi ja notariaadi valdkonnas ning järgnevad 15 aastat eraõiguse talituses perekonnaõiguse valdkonna nõunikuna. Seega on ta spetsialiseerunud perekonnaõigusele nüüdseks juba kuusteist aastat ning on selle valdkonna üks tunnustatumaid tippspetsialiste Eestis.

Justiitsministeeriumi õigusloomejuristina osales Andra muu hulgas kehtiva perekonnaseaduse, riikliku perelepitusseaduse ja paljude teiste eelnõude koostamisel ning esindas Eestit eksperdina Euroopa Liidu töögruppides, kus töötati välja kõige olulisemad rahvusvahelist perekonnaõigust reguleerivad instrumendid, milleks on ülalpidamiskohustuse määrus ((EÜ) nr 4/2009) ning abieluasju, vanemlikku vastutust ja rahvusvahelisi lapserööve puudutav Brüssel IIb määrus ((EL) 2019/1111). Koostöö Justiitsministeeriumiga on jätkunud erinevates õigusloomeprojektides ka pärast sealt lahkumist näiteks abieluvõrdsuse eelnõuga seonduvalt.

Andra on osalenud paljudes läbirääkimistes huvirühmadega, kaitsnud eelnõusid Riigikogu erinevates komisjonides ning selgitanud perekonnaõiguse teemasid ajakirjanduses – nii televisioonis, raadios kui ka kirjutavas meedias. Andra on olnud lisaks ka perekonnaõiguse lektor ja seminaride juhendaja Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ning koolitanud ka väljaspool ülikooli erinevate elukutsete esindajaid, sh kohtunikke, notareid, kohtutäitureid, advokaate, Sotsiaalkindlustusameti spetsialiste ja kohalike omavalitsuste lastekaitseametnikke. Lisaks õigusharidusele on Andra oma teadmisi täiendanud Eesti Diplomaatide Koolis aastatel 2004-2005.

Perekonnaõiguse advokaadina on Andra oma laialdasi teoreetilisi teadmisi praktikas rakendanud ning kliente kohtus esindanud alates 2023. aasta algusest, mil temast sai Eesti Advokatuuri liige.

Töökogemus

2023–… Advokaadibüroo NOVE, advokaat
2022–2023 Advokaadibüroo Concordia, jurist, advokaat
2007–2022 Justiitsministeerium, eraõiguse talituse nõunik
2004–2007 Justiitsministeerium, vabakutsete talituse nõunik
2002–2004 Rävala Notaribüroo, jurist

Haridus

2008–2022 Tartu Ülikool, õigusteaduskonna doktorant (lõpetamata)
2004–2005 Eesti Diplomaatide Kool
1998–2002 Õigusinstituut (Tartu Ülikool), õigusteadus, bakalaureusekraad (võrdsustatud magistrikraadiga)

Liikmesus

Eesti Advokatuur

Teaduslikud publikatsioonid

Muud avalikud sõnavõtud

Keeled

eesti, inglise, saksa