Andra Olm koolitas perekonnaõiguse teemal kohtutäituri büroo töötajaid

NOVE perekonnaõiguse advokaat Andra Olm viis hiljuti läbi koolituse Elin Vilippuse ja Oksana Kutšmei kohtutäituribüroole, kus keskenduti perekonnaõiguse valdkonnas tehtud kohtulahendite ja riikliku perelepitusteenuse raames sõlmitud vanemluskokkulepete täitmisega seotud praktilistele probleemidele. Peamisteks käsitletud teemadeks olid elatis alaealisele lapsele ning vanema ja lapse suhtluskord, kuna need küsimused jõuavad kohtutäituri lauale perekonnaõiguse asjadest kõige sagedamini. Koolitusel jagatud teadmiste kasulikkus oli vastastikune – Andra Olm selgitas perekonnaseaduse teoreetilist poolt ja selle rakendamist kohtumenetluses, saades samas ka enda edasiseks tööks täiendavat infot täitemenetluses tekkida võivate murekohtade osas, mida advokaadina saaks kohati juba kohtumenetluses ennetada. Täname kohtutäitureid selle sisuka arutelu ja hea koostöö eest.