Sten Tikerpe

nõunik, advokaat
IT ja küberturvalisuse valdkonna juht

+372 610 8033
+372 5330 7302
sten.tikerpe@nove.ee

Tegevusvaldkonnad
IT ja küberturvalisus
Andmekaitse
Riigisuhted, poliitika kujundamine, uuringud
Vaidlused
Intellektuaalne omand
Ehitus ja kinnisvara

 

Sten juhib meie IT ja küberturvalisuse valdkonda ning nõustab NOVE kliente andmekaitse, ehitusõiguse ja intellektuaalomandiga seotud küsimustes.

Sten on töötanud IT-valdkonna ja küberturvalisusega seotud juriidilistel ametikohtadel alates 2015. aastast. Vahetult enne NOVE-ga liitumist tegutses ta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis IT-õiguse valdkonna juhina, kus vastutas oma meeskonnaga riigi infosüsteemi arengut, uudseid tehnoloogiaid ning riiklikke IT-arendusi puudutava õigusloome ja nõustamise eest. Sten on seisnud innovatsioonisõbraliku õigusruumi arengu ja Eesti ettevõtjate huvide eest nii riigisisesel kui Euroopa Liidu töögruppide tasandil ja pidanud arenduste nõustamisel läbivalt oluliseks, et õigusest tulenevate nõuetega oleks arvestatud kogu IT-arenduse elutsükli vältel, alates planeerimisest kuni arenduse ja halduseni.

Varem on Sten töötanud ka Siseministeeriumis kriisireguleerimise osakonnas, kus ta spetsialiseerus telekommunikatsiooni ja elektroonilist identiteeti puudutavatele läbirääkimistele turuosalistega ning vastavate elutähtsate teenuste nõuete väljatöötamisele. Samuti on Sten tegutsenud advokaadibüroos Sorainen, kus keskendus konkurentsi- ja tehnoloogiaõiguse valdkondadele.

Mõistmaks paremini klientide vajadusi kogu tarkvaraarenduse ja -halduse elutsükli vältel, on Sten lisaks õigusalasele haridusele end täiendanud Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskonnas, kus ta on omandanud magistrikraadi infosüsteemide analüüsi ja kavandamise õppekaval. Need teadmised on andud talle oskusi arutamaks valdkonna spetsiifilisi küsimusi otse projektijuhtide, tooteomanike ja arendajatega. Lisaks on Sten praktiseerinud läbirääkimiste oskusi Garage48 poolt korraldatud hackathon’idel, olles meeskondade õigusvaldkonna mentoriks.

Alates 2018. aastast on Sten juhendanud Tartu Ülikooli IT-õiguse magistriõppe tudengeid uurimistööde läbiviimises. Ühtlasi kuulub Sten IT-õiguse õppekava programminõukogusse, mille ülesanne on nõustada programmijuhti õppekava koostamisel, esindades erialase tööturu ootuseid.

Tartu Ülikooli õpingute ajal praktiseeris Sten Justiitsministeeriumis ja advokaadibüroodes Sorainen ja Jesse & Kalaus ning osales aktiivselt Euroopa Õigusteaduse Üliõpilaste Liidu tegevuses. Sten on osalenud ka Euroopa Liidu harjutuskohtuvõistlusel, kus meeskonnaga jõuti Pariisis toimunud regionaalfinaali.

Töökogemus

2022–... Advokaadibüroo NOVE, advokaat
2022 Advokaadibüroo NOVE, nõunik
2018–2021 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, riigi infosüsteemide osakond, IT-õiguse valdkonnajuht
2017–2018 Siseministeerium, elutähtsate teenuste valdkonna nõunik
2015–2017 Advokaadibüroo Sorainen, juristi abi

Haridus

2020–2023 Tallinna Tehnikaülikool, infosüsteemide analüüs & kavandamine, magistrikraad (cum laude)
2016–2018 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, magistrikraad
2013–2016 Tartu Ülikooli õigusteaduskond, bakalaureusekraad

Liikmesus

Eesti Advokatuur
Tartu Ülikooli IT-õiguse õppekava programminõukogu

Valik tehtud töid

Muud avalikud sõnavõtud

Keeled

eesti, inglise